Schimbările climatice provoacă pierderi de mii de miliarde de dolari economiei mondiale, iar ţările în curs de dezvoltare sunt cele mai afectate, potrivit unui studiu realizat de Universitate din Delaware.

Astfel, numai în 2022, la scară mondială, schimbările climatice au provocat Produsului Intern Brut mondial o pierdere de 6,3%. Această cifră include atât consecinţele directe ale schimbărilor climatice, asupra agriculturii, energiei sau productivităţii ţărilor, dar şi consecinţele indirecte asupra comerţului şi investiţiilor internaţionale.

Studiul precizează că ponderea non-ponderată a avuţiei mondiale pierdută din cauza schimbărilor climatice este de 1,8%, adică aproximativ 1.500 de miliarde de dolari în 2022. Diferenţa dintre cele două cifre reflectă distribuţia inegală a impactului, care se concentrează în ţările cu venituri mici şi regiunile tropicale, care în general sunt mai populate şi au un PIB mai mic.

„Lumea este mai săracă cu mii de miliarde de dolari din cauza schimbărilor climatice, iar cea mai mare parte din povară cade pe ţările sărace", spune James Rising, autorul studiului şi profesor la Universitate din Delaware.

În realitate, ţările cele mai puţin dezvoltate sunt expuse unei pierderi medii a PIB-ului, ponderată în funcţie de populaţie, de 8,3%. Cele mai afectate sunt Asia de Sud-Est şi Sudul Africii cu pierderi ale PIB-ului de 14,1%, respectiv 11,2%.

Pe de altă parte, unele ţări dezvoltate, în special din nordul Europei, au văzut cum PIB-ul lor a crescut ca urmare a schimbărilor climatice. Graţie unor ierni mai călduroase, PIB-ul Europei a crescut cu aproape cinci procente anul trecut. Însă astfel de câştiguri ar putea să se inverseze pe măsură ce verile secetoase contracarează iernile mai blânde.

Cea de-a 28-a Conferinţă a Părţilor (COP 28) la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) va avea loc în Dubai, în perioada 30 noiembrie – 12 decembrie 2023.

Una dintre mizele majore care va fi discutată este adoptarea unui cadru pentru noile fonduri ale Naţiunilor Unite destinate să ajute cel mai sărace ţări să facă faţă consecinţelor schimbărilor climatice, cum a fost decis cu prilejul COP27.

Cconomia mondială suferă pierderi considerabile din mai multe motive. Iată cele mai importante cinci dintre ele.

Evenimente extreme și pierderi în agricultură

Schimbările climatice au un impact direct asupra agriculturii, determinând fenomene meteorologice extreme precum secetele prelungite, inundațiile și furtunile devastatoare. Aceste evenimente conduc la pierderi semnificative în sectorul agricol, afectând producția alimentară și determinând creșterea prețurilor. Pierderile în agricultură duc la scăderea veniturilor fermierilor și la creșterea costurilor pentru consumatori.

Creșterea nivelului mărilor și amenințarea infrastructurii

Un alt impact major al schimbărilor climatice este reprezentat de creșterea nivelului mărilor, care pune în pericol zonele de coastă și infrastructurile critice. Multe orașe importante din întreaga lume se confruntă cu amenințarea de a fi inundate, iar costurile pentru construirea și întreținerea barierelor de protecție sunt uriașe. Pierderile economice apar atât din distrugerea infrastructurii existente, cât și din necesitatea construirii unor noi sisteme de protecție.

Impactul asupra sănătății și costurile medicale

Schimbările climatice pot influența sănătatea populației în mai multe moduri, inclusiv prin răspândirea unor boli transmise de vectori, creșterea temperaturilor extreme și afectarea calității aerului. Aceste fenomene conduc la creșterea costurilor medicale, deoarece numeroase afecțiuni asociate cu schimbările climatice necesită tratament și îngrijire medicală. Astfel, economiile naționale se confruntă cu o presiune crescută asupra sistemelor de sănătate și costurile aferente.

Instabilitatea piețelor financiare și riscul economic

Schimbările climatice generează incertitudine în ceea ce privește riscurile economice și financiare. Evenimentele extreme pot perturba lanțurile de aprovizionare, producția și transportul, având un impact negativ asupra piețelor financiare. Investitorii sunt reticenți să plaseze capital în sectoare expuse riscurilor climatice, ceea ce poate duce la volatilitate pe piețele financiare și la pierderi semnificative pentru diverse industrii.

Necesitatea tranziției la o economie durabilă

Pe măsură ce presiunea asupra mediului continuă să crească, există o presiune tot mai mare asupra companiilor și guvernelor de a adopta practici durabile. Tranziția la o economie bazată pe energie regenerabilă și tehnologii prietenoase cu mediul implică costuri semnificative pentru industrie. Cu toate acestea, această tranziție este esențială pentru reducerea impactului schimbărilor climatice și prevenirea pierderilor economice viitoare.

Foto: Dreamstime