BRD Groupe Société Générale a înregistrat un 2023 foarte bun, dovadă fiind creditele de 7,7 miliarde de lei de credite noi acordate persoanelor fizice. Banca și-a anunțat astăzi rezultatele financiare la 31 decembrie 2023 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Din datele prezentate, pentru BRD a fost cel mai bun an în ceea ce privește creditarea de consum, având în vedere că, în 2022, volumul de credite noi pentru persoane fizice era de 7,5 miliarde de lei.

Se observă o creștere și pe segmentul finanțărilor sustenabile, ajungându-se la 2,3 miliarde de lei, ceea ce dublează suma înregistrată pentru aceste credite față de 2022.

„Portofoliul nostru de credite a crescut cu aproape 13% față de sfârșitul anului 2022. Am atins un volum record de 7,7 mld. lei de credite noi acordate persoanelor fizice, 1 din 7 credite în sold la nivelul pieței la sfârșitul anului 2023 fiind acordat de BRD. În același timp, am sprijinit activ companiile în demersurile lor, oferindu-le finanțarea necesară pentru a se dezvolta, crea locuri de muncă sau inova, contribuind la performanța economică generală. Catalizator remarcabil al creșterii, împrumuturile acordate companiilor au avansat cu 23%, evoluție bazată atât pe contribuția puternică a segmentului IMM, cât și pe cea a clienților companii mari. În plus, am continuat să progresăm în direcția obiectivului strategic de finanțare sustenabilă de 1 miliard de euro până la sfârșitul anului 2025, adăugând în 2023 volume de 2,3 miliarde lei. Cu o sumă cumulată de 800 de milioane de euro finanțări sustenabile, ne așteptăm să atingem în avans acest obiectiv. Toate acestea s-au tradus printr-o performanță financiară solidă, cu un profit net în creștere cu 24% și ROE de 21%, demonstrând soliditatea și reziliența modelului nostru de business”, a spus Maria Rousseva, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Digitalizare

Pe segmentul digital, YouBRD a ajuns la 1,4 milioane de utilizatori la final de 2023, o creștere de peste 400.000 de consumatori care folosesc aceste servicii, adică +33% an/an. Aplicația a devenit acum disponibilă și pentru persoanele fizice autorizate.

Banca a introdus în oferta digitală și produse de investiții care pot fi acum accesate 100% online.

Cifrele BRD din 2023

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre, +12,8% față de finalul anului 2022, prin contribuția puternică a segmentelor retail și corporate.

Pe partea de retail (soldul creditelor nete este în creștere cu 6,7% an/an la finalul anului 2023), BRD a înregistrat cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu o creștere impresionantă de 20% an/an. Acordând 1 din 7 credite pentru persoane fizice în sold pe piață, BRD și-a consolidat poziția pe acest segment.

Creditele nete acordate clienților companii mici au contribuit de asemenea la creștere, atingând o dinamică impresionantă de +46,4% an/an la sfârșitul anului 2023.

Finanțarea companiilor a continuat să înregistreze performanțe remarcabile (soldul creditelor nete în creștere cu 23% an/an la sfârșitul anului 2023), alimentată de contribuția segmentului IMM-urilor (+18,4% an/an la sfârșitul anului 2023) și de nivelul creditelor acordate companiilor mari (+25,8% an/an la sfârșitul anului 2023). În plus, activitatea de leasing a păstrat un ritm de creștere substanțial (+20,2% an/an la sfârșitul anului 2023).

BRD a participat și la programul IMM Invest Plus, cu 2,6 mld. lei credite aprobate în 2023, +27% față de 2022.

În 2023, valoarea noilor tranzacții de finanțare sustenabilă care au susținut, printre altele, un important proiect fotovoltaic sau au cofinanțat proiecte de eficiență energetică, s-a ridicat la 2,3 mld. lei, ceea ce duce finanțarea sustenabilă cumulată la aproximativ 800 mil. euro la sfârșitul anului 2023.

Baza de depozite a avut o expansiune constantă (+10,1% an/an la sfârșitul anului 2023). Cea mai stabilă și amplă sursă de finanțare, depozitele retail, sunt în continuă creștere, marcând o performanță puternică de +9,9% în dinamică anuală la sfârșitul anului 2023.

Depozitele clienților persoane juridice au avut o evoluție similară, fiind în creștere cu 10,6% an/an, în principal datorită intrărilor nete mai mari din partea clienților IMM (+15,1% an/an la sfârșitul anului 2023).

Performanța financiară

Veniturile anuale ale Grupului BRD au atins 3.834 milioane de lei, față de 3.459 milioane de lei în 2022, în creștere cu 10,8%, volumele mai mari și ratele ridicate ale dobânzilor de piață fiind principalele motoare de creștere.

Veniturile nete din dobânzi au marcat o dinamică solidă de 15% la nivel anual, temperată de cheltuieli mai mari, asociate în principal depozitelor la termen în creștere.

Veniturile nete din comisioane au rămas destul de stabile față de nivelul din 2022, pe fondul unor efecte de contrabalansare: venituri mai mici din activitatea cu carduri, având în vedere creșterea penetrării pachetelor de cont curent, în linie cu tendința pieței, contracția comisioanelor pentru tranzacțiile cu numerar, în principal pe un efect de bază, dar venituri în creștere din activitățile de creditare, asigurări și piețe de capital.

Deși tendințele dezinflaționiste au fost resimțite pe tot parcursul anului, inflația încheind anul la un nivel exprimat printr-o singură cifră, media pentru întregul an a fost exprimată tot prin două cifre, menținând o presiune ridicată asupra cheltuielilor operaționale. Cu toate acestea, prin menținerea unei discipline riguroase în materie de cheltuieli, creșterea acestora a fost limitată la +8,6% în 2023 față de 2022.

Dinamica cheltuielilor de personal (+7,1% an/an față de 2022, la 963 milioane de lei de la 899 milioane de lei în 2022) reflectă ajustările salariilor și ale altor beneficii în cadrul contractului colectiv de muncă, într-un context inflaționist și pe o piață extrem de competitivă pentru talente.

Veniturile operaționale brute au atins 1.939 milioane de lei (+13,1% față de 2022), iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit pe fondul efectului favorabil al veniturilor (49,4% în 2023 față de 50,4% în 2022).

Pe parcursul anului 2023, calitatea activelor a continuat să se îmbunătățească, rata NPL scăzând sub 2% (1,9% la sfârșitul anului 2023 față de 2,6% la sfârșitul anului 2022), în timp ce rata de acoperire a NPL a rămas confortabilă (75,9% la sfârșitul anului 2023 față de 76,5% la sfârșitul anului 2023, la nivelul băncii).

Costul riscului a înregistrat o eliberare netă de 57,4 milioane de lei pe parcursul anului 2023, comparativ cu o cheltuială netă de 95,1 milioane de lei în 2022, având în vedere recuperările continue ale expunerilor neperformante și formarea limitată de credite neperformante.

Rezultatul net al grupului BRD a marcat o creștere robustă de 24% an/an, atingând un nivel record de 1.656 milioane de lei, comparativ cu 1.337 milioane de lei în 2022.

ROE a atins 21% față de 15,9% în 2022.

Poziția de capital a BRD este solidă, cu o rată de adecvare a capitalului de 21,5% în decembrie 2023 (la nivel individual, cu fonduri proprii incluzând 40% din profitul aferent S1 2023, încorporare în avans deja aprobată de BNR).

Având în vedere rezultatele anului, precum și traiectoria estimată a adecvării capitalului, Consiliul de Administrație al BRD a decis să propună un dividend corespunzător unei rate de distribuire de 60% din profitul net al Băncii aferent anului 2023 (dividend brut de 1,4070 lei/ acțiune), sub rezerva votului favorabil al Adunării Generale Anuale a Acționarilor din 25 Aprilie 2024.

BRD operează o rețea de 423 de unități. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii decembrie 2023, la 81,4 miliarde de lei.