OTP Asset Management România a lansat fondul OTP Innovation, primul fond din România care oferă expunere la nivel internațional în companii care alocă o pondere importantă din veniturile lor în domeniul cercetării și dezvoltării (R&D).

OTP Innovation intenționează să aibă un portofoliu diversificat sectorial astfel, investițiile vor fi îndreptate înspre companii din sectoare diverse de activitate, precum cel tehnologic, bio-farmaceutic, e-commerce, autovehicule etc.

Toate aceste companii alocă bugete importante (raportate la cifra de afaceri) în finanțarea programelor de cercetare și dezvoltare.

Cercetarea și dezvoltarea (R&D) includ activități pe care companiile le întreprind pentru a inova și a introduce noi produse și servicii cu efect pozitiv atât asupra societății în ansamblul ei, cât și asupra rezultatelor financiare ale companiilor respective.

În identificarea acestor companii, OTP Asset Management România utilizează un indicator important – intensitatea cercetării și dezvoltării (R&D Intensity). Acest indicator este definit ca raportul dintre cheltuielile unei firme pentru cercetare și dezvoltare, și vânzările companiei.

„Chiar dacă în aceste momente există o emoție puternică legată de războiul din Ucraina, noi ne poziționăm ca investitori pe termen lung, astfel încât strategia, politica de investiții și preocupările noastre sunt puternic ancorate în viitor. Responsabilitatea noastră este de a gestiona, în prezent, în mod profesionist fondurile din portofoliu, dar și de a avea o perspectivă panoramică asupra oportunităților care vor aduce valoare adăugată investițiilor clienților noștri în viitor”, a spus Dan Popovici, CEO OTP Asset Management România.

În privința lansării acestui fond și a aspectelor legate de criteriile ESG, acesta consideră că „fondul reprezintă o oportunitate pentru alinierea investiţiilor clienților, cu valorile personale”.

Dan Popovici a mai spus că 66% dintre sumele cheltuite pe cercetare și dezvoltare vin de la corporații.

Oficialul OTP Asset Management România a menționat și că, în 2020, statele membre UE au cheltuit 311 miliarde de euro pe cercetare și dezvoltare, adică 2,3% din PIB total al țărilor membre. România este pe ultimul loc la acest capitol, cu 0,47% din PIB pentru acest domeniu.

Cum ajută fondul?

OTP Innovation se adresează clienților de retail și clienților instituționali care sunt dispuși să accepte un grad de risc de piață ridicat și care își doresc o investiție în companii cu potențial de creștere pe termen mediu și lung. Perioada recomandată de investiție este de minimum 3 ani. 

Investitorii au la dispoziție două clase diferite de unități de fond, Clasa L pentru investiții în lei și Clasa E pentru disponibil în euro.

Suma minimă necesară pentru a investi în Clasa L este de 50 lei, pentru Clasa E este de 50 euro, iar pentru subscrieri ulterioare, 50 lei, respectiv 10 euro. Fondul va fi distribuit prin rețeaua de unități teritoriale OTP Bank România și prin platforma de Internet Banking, OTPdirekt. 

Investiția în fondul OTP Innovation presupune o serie de avantaje:

  • Acces la potențialul companiilor globale care investesc semnificativ în Cercetare și Dezvoltare (R&D);
  • Cost zero de tranzacționare a unităților de fond (subscriere/răscumpărare) față de costurile semnificative de tranzacționare, în special pe bursele internaționale și costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni;
  • Durabilitate: Prin investiția în fond, iei parte la susținerea și promovarea a caracteristicilor ESG (Mediu, Sociale, Guvernanță).

În strategia de investiții a fondului sunt integrate criterii ESG (Mediu, Social, Guvernanță) și managementul riscului de durabilitate. Obiectivul OTP Asset Management România este ca profilul agregat de risc de durabilitate al fondului să se mențină în clasa de risc scăzut.

OTP Innovation este primul fond deschis de investiții creat și administrat local care promovează caracteristici de mediu și sociale (ESG) în conformitate cu prevederile art. 8 din Reg UE 2088/2019.

Semnificația și importanța ESG

Mediul este poate una dintre cele mai importante preocupări ale secolului 21. Modul în care companiile utilizează energia și își gestionează impactul asupra mediului are consecințe de amploare asupra societății și a planetei.

Impactul Social poate să nu fie foarte evident, însă este o parte integrantă a cadrului ESG. Modul în care o companie își încurajează oamenii și cultura va avea efecte de undă asupra comunității mai largi. Incluziunea și diversitatea lor vor deschide calea pentru un viitor durabil.

Există două părți ale criteriului Guvernanță. Unul dintre acestea este de a preveni încălcările acesteia, de a asigura transparența și promovarea best-practices din industrie, cât și dialogul cu autoritățile de reglementare. Cealaltă parte este reprezentată de sistemul intern de controale, practici și proceduri pentru a guverna și a lua decizii eficiente.

OTP Asset Management România folosește evaluările și scorurile ESG create de un furnizor extern de date - MSCI ESG Ratings. Furnizorul colectează date de piață ample, pe baza raportărilor companiilor, a datelor disponibile publicului din mass-media, și din baze de date oficiale.

Programul de investiții a fondului OTP Innovation urmărește să aibă o alocare strategică, pe termen lung, a cel puțin 85% din portofoliul fondului, în investiții aliniate cu caracteristici E/S. Prin investiții aliniate cu caracteristici E/S înțelegem investiții în acțiuni emise de companii cu un risc de durabilitate mediu sau scăzut.

OTP Innovation va exclude în mod specific investițiile în următoarele instrumente financiare:

  • Instrumente financiare care au legătură cu arme controversate, inclusiv arme nucleare, biologice, chimice, arme laser orbitoare, mine anti-personal, muniții cu dispersie, fragmente nedetectabile și alte arme care sunt fie interzise de dispoziții legale internaționale, fie considerate controversate datorită prejudiciului și/sau suferința disproporționată pe care le cauzează.
  • Emisiuni de obligațiuni guvernamentale ale statelor supuse unor sancțiuni generale sau care nu respectă drepturile omului, conform reglementărilor internaționale.
  • O performanță ESG slabă și un grad insuficient de transparență în divulgarea publică a datelor ESG, respectiv valori mobiliare emise de companii cu risc de durabilitate crescut.

Din universul investițional al fondului se evidențează companii din domenii diferite de activitate cum ar fi bio-tehnologie (Roche Holdings, Gilead Science), semi-conductori (ASML Holdings, Lam Research), industria chimică (SIKA AG), data processing (Mastercard, Visa, PayPal) sau alte mari companii din domeniul tehnologiei cum ar fi Microsoft, Cadence Design, Samsung etc.

Toate aceste companii investesc masiv în cercetare și dezvoltare (R&D) și sunt bine poziționate pentru a beneficia de inovațiile aduse.

Prezentă pe piața locală din 2008, OTP Asset Management Romȃnia SAI S.A. se află în topul celor mai importanți administratori de fonduri de investiții din România, după activele aflate în administrare.

Compania administrează o gamă diversă de fonduri de investiţii, oferind posibilitatea de a accesa investiţii în acţiuni, prin OTP Expert, OTP AvantisRO, OTP Innovation, OTP Global Mix, OTP Premium Return și OTP Dinamic, în sectorul imobiliar prin OTP Real Estate & Construction, dar şi investiţii în titluri de stat şi obligaţiuni, prin intermediul OTP Obligațiuni, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond și OTP ComodisRO.

În prezent, compania deservește peste 14.600 de investitori, din segmentul de retail și clienți persoane juridice, în 11 fonduri deschise de investiții.

Sursă foto: Photo 187771090 © Apiwat Sudsawat | Dreamstime.com