Punct de vedere de: Radu Voinea, Sr. Product Manager Lending & EU Funds la First Bank și Bogdan Tănăsescu, Sr. Product Manager Lending & EU Funds la First Bank

Sute de microîntreprinderi și întreprinderi mici se pregătesc să realizeze investiții neagricole în mediul rural. 100 de milioane de euro din fonduri europene sunt disponibile în acest scop. Antreprenorii au depus proiecte de finanțare prin fonduri europene în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Sub-Măsura 6.4, program care le permite să acceseze granturi pentru dezvoltarea sau înființarea de activități precum turism, agrement, producție, service auto, cabinete medicale, IT etc.

 În cadrul PNDR, Sub-Măsura 6.4 - Investiții neagricole în mediul rural, 1.149 de proiecte au fost depuse în aproximativ 1 săptămână cât apelul de propuneri de proiecte a fost deschis de către AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale). Bugetul alocat apelului, 100 de milioane de euro, permite finanțarea a cel puțin 500 dintre aceste proiecte, grantul maxim pentru un proiect fiind de până la 200.000 de euro. Suma reprezintă până la 70% sau 90% din valoarea eligibilă a unui proiect, beneficiarul trebuind să asigure restul de 10% sau 30% din cheltuieli eligibile, la care se adaugă valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA.

Durata proiectelor este de până la 2 ani (în cazul proiectelor simple, doar cu achiziții) sau de maximum 3 ani (în cazul proiectelor mai complexe, ce includ lucrări de construcție). În acest context, mulți antreprenori nu au posibilitatea să susțină financiar contribuția proprie /grantul până la rambursarea lui de la autoritate și au nevoie astfel de finanțare bancară. De altfel, pentru majoritatea, nu este rentabil să aloce un volum mare de resurse proprii într-o perioadă scurtă de 2 sau 3 ani, cât se derulează proiectul, pentru a finanța întreaga investiție, când pot să utilizeze resurse financiare contractate de la o bancă, pe care să le ramburseze ulterior într-o perioadă mai mare de timp.

După evaluarea și stabilirea proiectelor aprobate, beneficiarii vor fi invitați să semneze contractele de finanțare nerambursabilă, moment în care trebuie să demonstreze existența sursei de co-finanțare a investiției, creditul bancar reprezentând una dintre aceste posibilități. Banca poate asigura necesarul de finanțare pentru implementarea acestor proiecte prin intermediul unor soluții de finanțare adaptate specificului proiectului:

  • credit punte pentru pre-finanțarea grantului până la rambursarea acestuia de către AFIR;
  • credit pentru contribuția proprie (atât pentru cheltuieli eligibile cât și/sau pentru cele neeligibile);
  • garantarea prefinanțării/avansului;

De asemenea, în cazul unei bănci cu o echipă dedicată de experți în fonduri europene, clienții beneficiari primesc, pe lângă finanțarea propriu-zisă, și consultanță pentru etapele majore din implementarea proiectelor, astfel încât să se asigure că aceasta se realizează cu succes:

  • în faza de scriere a proiectului, în vederea definirii unei structuri de finanțare realiste și a unui cashflow care să nu determine blocaje în implementare;
  • în etapa de implementare privind alegerea modalităților de plată și etapelor de derulare a tranzacțiilor în cadrul contractelor comerciale, verificarea tragerilor din credit și încadrarea în bugetul proiectului, depunerea cererilor de rambursare /plată, modificări contractuale necesare, raportări, tragerile din credit etc.;
  • în etapa de sustenabilitate privind păstrarea și operarea investiției.

 Structura de garanții este adaptată dimensiunii proiectului și firmei beneficiare, cu posibilitatea utilizării inclusiv a garanțiilor oferite de fondurile de garantare.

PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală) reprezintă programul în baza căruia sunt alocate fondurile europene destinate dezvoltării mediului rural. Pentru perioada de programare 2021-2027, România beneficiază de o alocare totală de circa 20 mld. EUR.