Costurile operaţionale au devenit cea mai importantă problemă a IMM-urilor din România, în 2022, surclasând dificultăţile privind disponibilitatea muncii calificate, cererea, reglementarea, competiţia şi accesul la finanţare, conform buletinului lunar al Alpha Bank Romania, Macroeconomia „En detail".

Comisia Europeană monitorizează accesul la finanţare al IMM-urilor prin intermediul sondajului SAFE (Survey on the access to finance enterprises) realizat în parteneriat cu Banca Centrală Europeană în perioada septembrie-octombrie a fiecărui an. În ceea ce urmează, prezentăm câteva din răspunsurile obţinute în ultimele patru sondaje.

În 2022, costurile operaţionale au devenit cea mai importantă problemă a IMM-urilor din România, surclasând dificultăţile privind disponibilitatea muncii calificate, cererea, reglementarea, competiţia şi accesul la finanţare.

În România, Ungaria şi Polonia problema costurilor operaţionale a devenit mai presantă decât problema găsirii de forţă de muncă calificată, pe când în Cehia cele două probleme au fost evaluate ca fiind de aceeaşi importanţă. De notat că, în România, toate problemele sunt evaluate a fi de mai mare importanţă decât în celelalte ţări în regiune. Accesul la finanţare, ca şi în celelalte ţări, este considerat o problemă de cea mai mică importanţă şi în 2022.

Cele mai relevante surse de finanţare pentru IMM-uri sunt liniile de credit, overdraft sau overdraft de card în România şi Cehia, leasing-ul în Polonia şi granturile în Ungaria.

Conform documentului, în România toate sursele de finanţare cu excepţia factoring-ului, titlurilor şi acţiunilor emise au devenit relevante pentru mai multe IMM-uri în 2022. În Cehia, sursele interne de finanţare şi creditul comercial au căpătat mai multă relevanţă, în Ungaria granturile şi liniile de credit au detronat leasing-ul, iar în Polonia leasing-ul şi liniile de credite conduc detaşat ca cele mai relevante surse de finanţare.

În trimestrele al doilea și al treilea din 2022, cele mai utilizate surse de finanţare au rămas linia de credit, overdraft sau overdraft de card în România, Cehia şi Ungaria şi leasing-ul în Polonia. La aceste surse de finanţare au recurs 39% dintre firme în România, 23% dintre firme în Cehia, 21% dintre firme în Ungaria şi 40% dintre firme în Polonia.

CITEȘTE ȘI: Soluție de creditare a taxelor datorate la stat, pentru IMM și PFA, de la Filbo

În 2022 faţă de 2021, IMM-urile au utilizat mai mult sursele interne, creditul comercial şi leasing-ul în România, liniile de credit şi granturile în Ungaria, sursele interne în Cehia, creditul comercial în Polonia. Creditul comercial este a treia cea mai răspândită sursă de finanţare în România, fiind utilizat de 20% şi respectiv 18% din IMM-uri în 2022 şi 2021.

În Polonia creditul comercial a câştigat teren în 2022 şi a devenit a doua cea mai răspândită sursă de finanţare, fiind utilizat de 34% dintre IMM-uri. În Cehia şi Ungaria această sursă de finanţare este puţin utilizată (doar de către 7% respectiv 3% din firme).

În 2022, la fel ca în anii precedenţi, în România majoritatea IMM-urilor (66%) au dorit volume de finanţare externă între 25.000 euro şi un milion de euro, companiile fiind egal împărţite pe tranşele intermediare de 25.000-100.000 euro, 100-250.000 euro şi de peste 250.000 până la un milion de euro. Aceste volume au fost dorite într-o măsură mai mică în celelalte ţări: 49% din firme în Ungaria şi 60% din firme în Cehia şi Polonia.

În România şi Cehia, spre deosebire de Ungaria şi Polonia, relativ puţine firme doresc finanţări mici (sub 25.000 euro): 7% din companii în România şi 6% din companiile în Cehia, comparativ cu 19% din companiile în Ungaria şi 16% în Polonia.

Ponderea companiilor fără limitări în obţinerea finanţării din surse externe a fost dublă în România şi Polonia comparativ cu Ungaria şi Cehia, cu toate că ponderea acestor companii a scăzut abrupt în 2022 în toate ţările.

Pentru cele mai multe companii din România (40%), Cehia (37%), Polonia (35%), Ungaria (23%) principalul obstacol în obţinerea finanţării din surse externe a devenit costul finanţării. Cu toate acestea, excluziunea de la finanţare nu s-a înrăutăţit, ponderea companiilor fără finanţare disponibilă s-a menţinut la nivelul anului anterior şi doar în România sub nivelul de dinainte de pandemie.

Foto: Dreamstime