CEC Bank a început să proceseze în mod automat plățile interbancare în lei mai mici de 50.000 lei, efectuate prin Mobile Banking/Internet Banking, ca plăți instant, dacă banca beneficiară este participantă la Sistemul de Plăți Instant.

„Plățile interbancare în lei, mai mici de 50.000 lei, se vor procesa în mod automat ca plăți instant dacă banca beneficiară este participantă la sistemul de plăți instant și prin urmare, aceste plăți vor ajunge la beneficiari în mai puțin de 10 secunde. De asemenea, această facilitate este însoțită și de o serie de reduceri de comisioane aferente acestor transferuri”, a spus Adina Călin, director Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank. 

Astfel, odată cu avantajul procesării plăților interbancare în lei mai mici de 50.000 lei ca plăți instant, clienții vor beneficia și de un comision redus pentru plățile instant mai mici de 500 de lei – de la 10 lei la 7 lei pentru plățile efectuate la ghișeu și de la 4 lei la 2,8 lei pentru plățile efectuate prin Internet/Mobile Banking.

Pentru plățile instant cuprinse între 500 și 50.000 de lei, comisionul rămâne neschimbat, și anume 10 lei dacă operațiunea se face la ghișeu și 4 lei dacă operațiunea se face prin Internet/Mobile Banking.

Serviciul Plăți Instant a fost lansat în 2019 de către Transfond, fiind oferit, în prezent, de către 11 instituții de credit.

În anumite situații, dacă din motive tehnice, plățile nu se pot procesa/deconta ca plăți instant, acestea vor fi procesate și implicit comisionate ca plăți interbancare standard conform tarifului în vigoare.

Totodată, pentru celelalte plăți interbancare aferente băncilor care nu sunt participante la sistemul SENT – componenta Plăți Instant, inclusiv în relația cu Trezoreria Statului și plățile urgente, se vor aplica mecanismele de decontare și costurile utilizate în prezent.

Există și o excepție privind procesarea automată a plăților instant, cele efectuate de către clienții persoane juridice prin Internet Banking.

Foto: Dreamstime