CEC Bank a acordat primele finanțări pentru proiectele derulate în cadrul programului “Femeia antreprenor”, noua schemă de granturi având ca scop, pe lângă dezvoltarea micilor afaceri, și reducerea diferențelor de gen din structura IMM-urilor din România.

CEC Bank este un partener strategic al statului în susținerea activității antreprenoriale respectiv de creștere a competitivității IMM-urilor, acestea reprezentând un segment important în cadrul structurii economice naționale, responsabile de crearea a 65% din locurile de muncă și 48% din cifra de afaceri la nivelul mediului privat.

„CEC Bank facilitează beneficiarilor eligibili deschiderea de conturi curente pentru încasarea alocației financiare nerambursabile (AFN) și oferă clienților interesați credite punte pentru prefinanțare și credite de investiții pentru co-finanțarea aportului propriu, dar și credite bancare destinate finanțării cheltuielilor neeligibile, în condiții de cost avantajoase. În plus, pentru orice alte solicitări complementare, experții băncii noastre pot să consilieze antreprenoarele în identificarea soluțiilor optime de finanțare”, spune Ramona Ivan, director Relaţii cu Instituții Naționale și Internaţionale în cadrul CEC Bank.

Caracteristicile programului

Firmele eligibile trebuie să respecte criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii, în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru firmele înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei. Firmele pot obține:

Maximum 100.000 lei/beneficiar, dar nu mai mult de 95% din totalul cheltuielilor eligibile pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui loc de muncă prin intermediul Programului;

Maximum 200.000 lei/beneficiar, dar nu mai mult de 95% din totalul cheltuielilor eligibile pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului.

Află mai multe detalii despre program pe cec.ro.

Foto: Pexels