Tehnologia cloud este esenţială pentru dezvoltare, mai ales atunci când este utilizată împreună cu alte tehnologii, consideră nouă din zece (90%) companii, reiese din cea mai recentă ediţie a studiului „Deloitte Future of Cloud”.

Printre tehnologiile menţionate de către respondenţi se află inteligenţa artificială (AI), Internet of Things (IoT) şi analiza datelor. În acelaşi timp, 88% dintre cei chestionaţi văd soluţiile cloud ca un element fundamental al transformării lor digitale şi cred că acestea sunt vitale pentru generarea de venituri şi consolidarea poziţiei în rândul competitorilor.

Raportul Deloitte subliniază faptul că investiţia în tehnologia cloud creşte eficienţa şi agilitatea (88% dintre respondenţi), creează noi procese şi fluxuri operaţionale (87%) şi reduce riscurile legate de business şi de reglementare (83%). Deşi priorităţile strategice ale respondenţilor sunt creşterea eficienţei şi agilităţii (89%) şi generarea de noi idei, abordări sau metodologii (84), organizaţiile nu inovează pe aceste segmente.

De asemenea, companiile participante la studiu au reuşit să stimuleze inovaţia în domenii cum ar fi reducerea riscurilor legate de business şi de reglementare (73%) şi creşterea veniturilor din produsele sau serviciile existente (71%).

Totodată, cele trei domenii tehnologice în care companiile utilizează servicii de cloud sunt: analiza datelor (86%), ingineria software (83%) şi securitate cibernetică în cloud (82%). În acest sens, nouă din zece companii respondente (91%) au declarat că şi-au actualizat strategiile de business şi operaţionale pentru a îmbunătăţi nivelul de securitate, pentru a gestiona riscurile şi punctele de control în cloud.

Alte obiective importante urmărite se referă la îmbunătăţirea capacităţii organizaţiei de a detecta şi a răspunde la riscurile sau ameninţările de securitate (64%), eficientizarea procesului de conformare la reglementările în vigoare (58%) şi de creare a unei arhitecturi „zero trust” (49%).

Companiile intervievate în studiu sunt într-un stadiu avansat în alte domenii tehnologice emergente, precum dezvoltarea de software folosind instrumente, servicii şi metodologii specifice cloud, denumite „cloud-native” (73%), care ar permite crearea şi implementarea de aplicaţii care utilizează agilitatea naturală a cloud-ului.

Principala nevoie de soluţii „cloud-native” a organizaţiilor este legată de gestionarea relaţiei cu clienţii (50%), inclusiv atragerea lor în diverse tipuri de interacţiune, segmentarea lor şi alte domenii conexe. Aceasta este urmată de managementul lanţului de aprovizionare (42%), de operaţiunile de bază (39%) şi de aspectele financiare (36%).

Studiul „Deloitte Future of Cloud” a fost efectuat în rândul a 500 de experţi cu funcţii de conducere din SUA şi analizează gradul de adopţie a platformelor şi serviciilor cloud şi modul în care organizaţiile le utilizează pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele, pentru a-şi atinge obiectivele strategice şi a inova.

Foto: Dreamstime