TARA Interactive, companie românească de dezvoltare de software, lucrează la o soluţie bazată pe inteligenţă artificială ce reduce risipa alimentară şi eficientizează resursele companiilor din industria agroalimentară.

Proiectul este dezvoltat pentru o companie de pe piaţa americană şi abordează total diferit reducerea risipei alimentare şi eficientizarea resurselor în industria agroalimentară, prin crearea unui asistent virtual, alimentat de inteligenţă artificială şi tehnologii de Machine Learning.

În dezvoltarea acestei soluţii, TARA Interactive participă cu o echipă de zece programatori, testeri şi experţi DevOps, acoperind o arie extinsă de servicii, şi ia în calcul creşterea echipei implicate în proiect, a cărui complexitate evoluează în timp.

Asistentul virtual este în măsură să ajute companiile din sectorul agroalimentar în rezolvarea provocărilor operaţionale, să economisească resurse financiare, să aducă beneficii de mediu prin optimizarea proceselor cheie, precum logistica internă şi externă, echilibrarea raportului cerere-ofertă, planificarea muncii şi a transportului etc.

De asemenea, asistentul virtual dezvoltat poate procesa şi înţelege terminologia specifică industriei agroalimentare, fiind în măsură să genereze soluţii adaptate nevoilor specifice ale afacerilor. Practic, asistentul virtual ajută companiile să recunoască şi să-şi definească provocările şi punctele slabe, pentru care oferă soluţii personalizate.

Prin intermediul comunicării scrise şi vocale, asistentul virtual colectează informaţiile necesare de la stakeholderi. În situaţia în care un angajat nu dispune de toate informaţiile cerute, asistentul virtual va solicita o recomandare privind cine ar putea furniza datele lipsă şi va iniţia un contact direct cu acea persoană, fie printr-un email, fie printr-o notificare. Procesul se încheie odată ce toate datele necesare optimizării au fost colectate, moment în care se generează modelul de date.

Industria de agribusiness, deşi nu contribuie semnificativ la cifra de afaceri a companiei TARA Interactive, este privită cu mare interes, datorită potenţialului imens de optimizare, în special în contextul actualei lipse de automatizare.

În România, TARA Interactive anticipează că această industrie, momentan fragmentată, va începe să se consolideze în jurul jucătorilor care adoptă tehnologia pentru diverse optimizări, oferindu-le un avantaj competitiv semnificativ.

Foto: Dreamstime