Rezultatele financiare raportate de Patria Bank la 30 septembrie 2022 arată un profit net de 14.9 mil. lei aferent primelor 9nouă luni ale anului în curs, în creștere cu 7,7 mil. lei, respectiv +106%, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent.

Patria Bank a continuat procesul de consolidare al profitabilității, proces ce survine din dezvoltarea veniturilor operaționale corelată cu o evoluție prudență a costului riscului.

MAI MULT: Patria Bank face educație financiară cu antreprenorii

Îmbunătățirea profitabilității într-un mediu macroeconomic volatil și incert, denotă o evoluție sustenabilă precum și adaptabilitatea băncii la condițiile actuale de piață.

Principalele repere financiare atinse la 30 septembrie 2022 sunt prezentate în continuare:

  • Credite nou-acordate în valoare de 764 mil. lei, ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performanțe cu 13%, respectiv 249 mil. Lei, comparativ cu decembrie 2021 și cu 13%, respectiv 261 mil. Lei, față de septembrie 2021
  • Îmbunătățirea structurii bilanțiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor brute în total active la nivelul de 61% de la 56% în decembrie 2021, cât și creșterea indicatorului credite raportate la depozite atrase de la clienți de la 65% la sfârșitul anului 2021 la 72% în septembrie 2022
  • Majorarea veniturilor nete din dobânzi cu 21% la septembrie 2022 față de septembrie 2021, în linie cu evoluția portofoliului de credite și creșterea eficienței comerciale prin obținerea unor randamente superioare celor medii din sistemul bancar
  • Continuarea reducerii ratei creditelor neperformante (NPL) cu 190 pp față de septembrie 2021 și menținerea ratei de acoperire a creditelor neperformante cu ajustări de depreciere la un nivel de peste 60%
  • Menținerea unei baze de capital solide evidențiată de nivelul Ratei Fondurilor Proprii Totale de 16,85% la nivel individual și de 16,63% consolidat la nivelul Grupului Patria Bank.

CITEȘTE ȘI: Patria Bank crește dobânda la depozite

Versiunea integrală a Raportului privind rezultatele financiare aferente Trimestrului III 2022 ale Patria Bank, însoțit de situațiile financiare individuale și consolidate pentru perioada încheiată la 30.09.2022, întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de UE, este accesibilă pe site-ul băncii.

Foto: Patria Bank