ProCredit Bank a semnat Angajamentul pentru Mediu, o inițiativă prin care sectorul de business din România contribuie la îndeplinirea Acordului de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice.

În decembrie 2022, portofoliul băncii de împrumuturi verzi depășea 80 de milioane de euro reprezentand peste 22% din volumul total de credite aflate în derulare, cu investiții în eficiență energetică, împrumuturi pentru energie regenerabilă și alte investiții în proiecte prietenoase cu mediul. Ȋn cadrul acestor tipuri de credite verzi, ponderea investiţiilor în energie regenerabilă s-a dublat în 2022 faţă de 2021. Topul sectoarelor finanțate prin credite verzi după volum sunt: producție (32%), agricultură (30%), comerț (13%);

„Suntem onorați să ne alăturăm acestui demers important pentru comunitatea de business din România. Mediul și reducerea riscurilor climatice s-au plasat întotdeauna în centrul modelului de afaceri al ProCredit Bank. Prin adoptarea principiilor inițiativei Angajament pentru Mediu, ProCredit Bank își reafirmă obiectivul de a atinge nivelul „net zero” al emisiilor de carbon pentru operațiunile sale. Avem oportunitatea de a lăsa o lume mai bună pentru generațiile viitoare, prin acțiuni care trebuie realizate acum printr-o regândire a stilului de viață, a modului în care ne raportăm la mediul înconjurător, dar și printr-un consum al resurselor într-un mod responsabil”, a spus Alexandra Floricică, Head of Green Energy la ProCredit Bank.

Iinițiativele pentru mediu ale ProCredit Bank

ProCredit Bank a dezvoltat standarde ridicate, în ceea ce priveşte impactul activităţii sale asupra mediului.

Zilnic sunt aplicate cele mai bune practici pentru eficientizarea consumului de energie în birouri, folosirea energiei electrice din surse regenerabile de energie, folosirea mașinilor electrice pentru transport, pregătirea adecvată a angajaților cu privire la impactul diferitelor activități asupra mediului.

Încă din 2011, a fost implementat un management de mediu cuprinzător (EMS), care vizează îmbunătățirea impactului pe care banca îl are asupra mediului și societății, iar, din 2017, ProCredit Bank este certificată ISO 14001.

Oferta ProGreen, dezvoltată de bancă de anul trecut, are ca scop finanțarea investițiilor verzi – în mod direct pentru clienții persoane fizice, dar și indirect pentru clienții persoane juridice.

În cadrul lansării celui mai nou produs al acestei oferte, ProGreen Auto, banca a încheiat şi un parteneriat cu EVconnect, unul dintre principalii furnizori de soluții de încărcare pentru mașini electrice. În cadrul acestuia, clienții persoane fizice care aplică cu succes pentru creditul ProGreen Auto în perioada 22.03.2023 - 22.09.2023 vor putea beneficia de suma de 400 Lei pe cardul EVconnect, care acoperă necesarul de kWh pentru parcurgerea a aproximativ 1.000 de kilometri.

În plus, cardul din componența pachetului este unul prietenos cu mediul, fiind fabricat din plastic reciclat în proporție de 85.5%.

Banca și principiile ESG

În ultimii ani, reglementatorii, autoritățile, investitorii și publicul sunt tot mai interesați de sustenabilitate, astfel că au fost dezvoltați indicatori de mediu, sociali și de guvernanță (ESG). Scopul acestor indicatori este acela de a se asigura că luarea deciziilor financiare ține cont și de indicatorii nefinanciari.

„Noi nu ne construim strategia green pe câțiva clienți sau investiții exemplare alese cu atenție, ci, mai degrabă, implicăm în analiză întreaga noastră bază de clienți. Credem cu tărie că, pe lângă facilitarea investițiilor în proiecte de energie regenerabilă sau alte investiții verzi, putem avea un impact semnificativ susținând toți clienții noștri pentru a ajunge la procese de producție mai sustenabile. Acest aspect este deosebit de important pentru noi, deoarece finanțăm IMM-uri, în special din producție și agricultură, sectoare, care, în mod implicit, prezintă un risc mediu spre ridicat-mediu, deoarece operațiunile lor sunt legate de resurse si sunt consumatoare de energie”, a mai spus Alexandra Floricică, Head of Green Energy.

ProCredit Bank este semnatară a mai multor inițiative pentru mediu, cum ar fi Principle of Responsible Banking (PRB) și Global Compact și urmează principiile Global Reporting Initiative (GRI). Aceste angajamente oferă oportunitatea băncii să fie transparentă în dezvăluirile de ESG într-o manieră standardizată, în timp ce continuă să își îmbunătățească performanța. 

Pentru a minimiza riscurile climatice, ProCredit Bank își aliniază operațiunile la recomandările Grupului operativ pentru problemele financiare legate de climă (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) și are în vedere două proiecte principale.

Primul este adresat riscului fizic, în care folosește un un sistem de informații geografice și realizează o analiza la nivel de client și portofoliu. Celălalt proiect se concentrează pe riscul de tranziție, in care banca execută o analiză de stres pentru a defini activitățile sectoriale care trebuie să aibă prioritate în ceea ce privește decarbonizarea și identificare de noi oportunități in mediul de afaceri. Prin acest demers, ProCredit Bank își propune să își ghideze și protejeze clienții în această tranziție.

+

ProCredit Bank România este parte a grupului ProCredit, care este format din bănci comerciale pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). ProCredit Holding este compania-mamă a grupului ProCredit.

Pe lângă concentrarea sa operațională asupra Europei de Sud-Est și de Est, grupul ProCredit este, de asemenea, activ în America de Sud și în Germania.