Banca Naţională a României anticipează că rata anuală a inflaţiei va coborî la 6% la finalul trimestrului II din 2024, urmând să scadă la 5% la sfârşitul trimestrului III al acestui an, conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei, ediţia din mai 2024.

„Rata anuală a inflaţiei IPC se va menţine pe o traiectorie descendentă pe cvasitotalitatea intervalului proiecţiei, însă ritmul dezinflaţiei este prognozat să încetinească semnificativ, în special în a doua parte a acestuia. [...] Traiectoria ratei anuale a inflaţiei IPC va fi afectată şi de efecte de bază asociate modificărilor de preţ din trecut: influenţe favorabile în trimestrul III 2024 şi trimestrul I 2025, respectiv nefavorabile în trimestrul IV 2024, când procesul dezinflaţionist înregistrează o cvasistagnare. În aceste condiţii, se anticipează o valoare de 4,9% pentru finele anului curent, de 3,5% pentru sfârşitul anului 2025 şi de 3,4% la orizontul proiecţiei, respectiv martie 2026", se arată în raportul citat de Agepres.

BNR menţionează că, din perspectiva ritmului dezinflaţiei, evoluţia proiectată implică o corecţie cu circa 2,8 puncte procentuale în intervalul martie 2024 - martie 2025 şi cu doar 0,4 puncte procentuale în următoarele 12 luni.

Comparativ cu runda anterioară de proiecţie, valoarea anticipată a ratei inflaţiei la finele anului curent a fost revizuită în sus cu 0,2 puncte procentuale, în principal pe seama unei contribuţii mai ridicate a componentei combustibili şi, într-o mai mică măsură, a inflaţiei de bază şi produselor din tutun şi băuturilor alcoolice, în timp ce prognoza pentru finele anului viitor a rămas nemodificată.

„Similar Raportului precedent, balanţa riscurilor la adresa evoluţiei viitoare a ratei anuale a inflaţiei este evaluată a fi înclinată în sensul unor abateri în sus de la traiectoria configurată în scenariul de bază, reflectând potenţiala acţiune nefavorabilă a unor eventuale noi şocuri de natura ofertei, a căror plauzibilitate a sporit, în contextul exacerbării tensiunilor geopolitice pe plan internaţional. Pe plan intern, conduita viitoare a politicii fiscale şi a celei de venituri ar putea avea consecinţe posibil divergente asupra ratei inflaţiei, în funcţie de configuraţia viitoare a pachetelor de consolidare fiscală adoptate de autorităţi. În schimb, pe fondul menţinerii fragilităţii activităţii economice de la nivel global, factorii de risc de natura cererii îşi menţin un potenţial mai curând dezinflaţionist", se mai spune în raport.

Foto: Dreamstime