Rezultatele financiare la 9 luni pe care băncile le comunică în aceste zile arată o dinamică pozitivă a activității de creditare și a indicatorilor financiari, un semnal pozitiv pentru economia acestui an. Grupul BRD a anunțat rezultatele financiare, iar soldul creditelor nete ale băncii, inclusiv creanțele din leasing, au crescut cu 11,5% în dinamică anuală, la 30 septembrie 2022.

Creditare

Pe acest segment, creșterea de 3,2% a fost susținută atât de segmentul persoane fizice, cât și de cel al clienților companii mici.

Creditele pentru locuințe au rămas principalul motor, cu o creștere consistentă, de 21% în dinamică anuală, a producției noi în primele nouă luni ale anului, în timp ce creditarea pentru consum a fost susținută, așa cum o reflectă cota de piață cvasi-stabilă în contextul unei piețe care încetinește.

Finanțările acordate companiilor au înregistrat o performanță notabilă (+30,9% față de 30 septembrie 2021) determinată atât de activitatea impresionantă pe segmentul IMM-urilor (+49,5% față de 30 septembrie 2021), cu credite în valoare de 1,4 miliarde de lei aprobate în cadrul programului IMM Invest, care a fost operațional până la sfârșitul lunii iunie 2022) și o creștere solidă a creditelor acordate companiilor mari (+22,4% față de 30 septembrie 2021).

Activitatea de leasing a înregistrat, de asemenea, o creștere importantă, +12,2% față de 30 septembrie 2021.

„În primele nouă luni ale anului 2022, BRD a înregistrat o performanță solidă la nivelul tuturor liniilor de activitate, în ciuda unui context economic plin de provocări. Avântul creditării s-a menținut la un nivel ridicat. […] BRD s-a implicat activ în programele guvernamentale de sprijinire a economiei, cu credite aprobate în valoare de 1,4 miliarde RON în primul semestru al anului 2022 (programul IMM Invest nu a mai fost operațional după finalul lunii iunie). Sprijinirea economiei va continua în cadrul noului program IMM Invest Plus, care a început în luna octombrie 2022. Ghidați în permanență de dorința de a îmbunătăți experiența clienților noștri, ne-am diversificat oferta digitală, făcând posibil accesul la emiterea 100% online a cardurilor de credit, precum și la plățile instant”, a spus François Bloch, CEO, BRD Groupe Société Générale.

François Bloch a mai spus că banca a inițiat Climate Change Summit, primul summit din România dedicat schimbărilor climatice, un forum de referință la nivelul Europei Centrale și de Est, care a adus în jurul aceleiași mese lideri și experți pentru a discuta soluții pentru un viitor sustenabil și a crea avântul necesar pentru a face parte din această transformare. Evenimentul a avut o audiență de aproape 1 milion de persoane, prin intermediul tuturor canalelor. 

Depozite

Depozitele clienților au atins 55,2 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2022, în creștere cu 2,5% față de perioada similară a anului 2021, într-o piață tensionată din punctul de vedere al lichidității.

Avansul depozitelor retail a provenit în special din intrările în creștere în conturile la vedere în valută ale clienților persoane fizice și în depozitele la termen în lei, în contextul unor rate de dobândă majorate.

Depozitele marilor clienți corporativi au crescut cu 6% față de 30 septembrie 2021, în condițiile unui avans solid al depozitelor în lei.

BRD a fost participant activ (cu o cotă medie de piață de 40%) la distribuirea celor trei emisiuni de obligațiuni guvernamentale Fidelis, destinate investitorilor de retail, care au avut loc în primele nouă luni ale anului 2022, o valoare de 1,8 miliarde RON fiind subscrisă prin intermediul rețelei băncii. 

Digitalizare

BRD a făcut pași importanți către un parcurs complet digitalizat pentru clienți prin fluxul 100% online de emitere a cardurilor de credit, accesibil pe site-ul BRD și prin intermediul aplicației online banking You BRD, precum și prin serviciul de plăți instant oferit clienților persoane fizice în You BRD.

Adopția digitală a crescut în continuare, așa cum arată numărul semnificativ mai mare de utilizatori ai aplicației de mobil You BRD, care, la data de 30 septembrie 2022, se apropia de 1 milion. 

Consolidarea veniturilor

Venitul net bancar al grupului BRD se ridică la 2.541 milioane de lei, în creștere cu 9,8% în dinamică anuală. Creșterea de 12,2%, față de perioada similară a anului trecut, a veniturilor nete din dobânzi se datorează avansului solid al volumelor, precum și ratelor dobânzilor în creștere.

Evoluția înglobează și efectul cheltuielilor în creștere cu dobânzile pentru resursele atrase, în condițiile în care și clienții retail, și cei non-retail au beneficiat de o remunerare superioară a depozitelor.

Veniturile nete din comisioane au înregistrat un avans de 1,9% în dinamică anuală, consecință a unui volum mai mare de operațiuni cu carduri și a vânzărilor în creștere de produse de asigurare, contrabalansat parțial de venituri mai mici din servicii de e-banking, dată fiind migrarea clienților retail la noua aplicație de mobile banking gratuită, You BRD.

Celelalte venituri au marcat și ele creșteri solide (+13,4% față de perioada similară a anului trecut) datorită creșterii consistente a activităților de tranzacționare și de vânzări pe toate categoriile de produse. 

Cheltuielile operaționale au totalizat 1.276 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2022 (față de 1.198 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2021), în creștere cu 5% în dinamică anuală, excluzând contribuțiile plătite la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție (69,2 milioane de lei vs. 49,4 milioane de lei în 2021).

Disciplina cheltuielilor a rămas riguroasă. Sub presiunea inflației și în condițiile unei piețe a muncii în continuare tensionată, cheltuielile cu personalul s-au majorat cu 5,2% față de 30 septembrie 2021, în urma creșterilor salariale și a modificărilor la nivelul altor beneficii (în special tichetele de masă), majorare parțial echilibrată de tendința descrescătoare a numărului angajaților, în condițiile optimizării amprentei teritoriale a rețelei de unități.

Alte costuri au crescut cu 4,9% față de perioada similară a anului trecut din cauza cheltuielilor mai mari cu unele servicii externalizate și IT&C.

„Bazându-se pe o activitate comercială dinamică și amplă, BRD a realizat, la finalul primelor nouă luni ale acestui an, o performanță financiară solidă. Venitul net bancar a crescut pe fondul unor volume mai mari și unor dobânzi de piață în creștere, încorporând, în același timp, remunerarea semnificativ crescută a depozitelor clienților noștri. În ciuda unei importante presiuni inflaționiste, creșterea cheltuielilor operaționale a fost temperată printr-o disciplină riguroasă a cheltuielilor. Costul riscului a fost ținut sub control, confirmând calitatea și sănătatea portofoliului. Prin urmare, BRD a obținut o rentabilitate a capitalurilor proprii ridicată, la un nivel apropiat de 17%. BRD își reafirmă angajamentul de a fi un partener de încredere, pe termen lung, pentru clienții săi și economia românească, deosebit de necesar într-un context caracterizat de incertitudini“, a mai afirmat CEO-ul băncii.

Per total, grupul BRD a înregistrat o creștere a venitului operațional brut de 13,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ca urmare, raportul cost/venit s-a îmbunătățit cu 2,2 puncte procentuale, până la 47,5% pe primele nouă luni ale anului 2022, în scădere de la 49,6%, nivel înregistrat în perioada similară a anului precedent (dacă excludem contribuțiile cumulate la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție). 

În ceea ce privește indicatorii de risc de credit, nivelurile acestora reflectă calitatea foarte bună a portofoliului de credite.

Rata creditelor neperformante a rămas la nivelul minim record de 2,6% (față de 3,2% la sfârșitul lunii septembrie 2021), iar gradul de acoperire cu provizioane a continuat să crească până la 78% (față de 75% la finalul lunii septembrie 2021).

În primele nouă luni din 2022, costul net al riscului a înregistrat o cheltuială netă cu provizioanele de 37 milioane de lei (în raport cu o reluare în venituri de 42 milioane de lei în primele nouă luni din 2021), determinată de constituiri aferente portofoliului performant ca urmare a tendințelor macro-economice, în timp ce portofoliul neperformant a fost o sursă de recuperări constante în decursul anului. 

Având în vedere toate elementele de mai sus, profitul net al grupului BRD s-a ridicat la 1.016 milioane de lei (față de 920 milioane de lei în primele 9 luni ale anului 2021), mai mare cu 10,3% în dinamică anuală, conducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii de aproape 17%, în comparație cu nivelul de 13% obținut în aceeași perioadă a anului trecut. 

La 30 septembrie 2022, rata de adecvare a capitalului BRD a fost de 22%. 

Foto: BRD