BRD Groupe Société Générale și-a anunțat indicatorii financiari la 31 decembrie 2022, la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Analizând rezultatele, putem rezuma câteva elemente principale:

  • activitate foarte mare pe creditare: aproape 7,5 miliarde de lei credite noi acordate persoanelor fizice, cu o producție record de credite pentru locuințe (+58% în dinamică anuală) și al doilea cel mai bun an pentru creditele noi de consum.
  • YouBRD: peste 1 milion de utilizatori YouBRD la finalul anului 2022, +46% față de sfârșitul anului 2021.
  • Profit net: 1,337 miliarde lei, ROE (rentabilitatea capitalurilor proprii) de 16%
„2022 a fost un an foarte special, cu evoluții geopolitice dramatice determinate de începutul războiului din Ucraina. În combinație cu presiunile inflaționiste deja ridicate, ele și-au pus amprenta asupra mediului economic general. Mediul economic din România a fost destul de bine protejat atât datorită acțiunilor autorităților europene și naționale, cât și rezilienței companiilor, care demonstrează că sistemul economic a atins un nivel destul de ridicat de maturitate. […] Am acordat credite noi în valoare de aproape 7,5 miliarde de lei persoanelor fizice și am avut o dinamică excelentă în creditarea companiilor, materializată printr-o creștere a portofoliului cu 26% față de sfârșitul anului 2021, susținută și de participarea activă în cadrul programului IMM Invest”, a spus François Bloch, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

CITEȘTE ȘI: François Bloch, BRD: „Flexibilitatea face parte din portretul robot al unei bănci”

Activitatea bancară în 2022

Creditele nete ale grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, au înregistrat o creștere de două cifre (+10,4% față de sfârșitul anului 2021).

Pe segmentul retail, BRD a înregistrat o producție record de credite pentru locuințe și al doilea cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu aproape 7,5 miliarde de lei credite noi acordate clienților persoane fizice în 2022.

Creditarea companiilor a înregistrat și ea rezultate foarte bune (+25,8% față de sfârșitul anului 2021) bazate atât pe segmentul IMM-urilor (+43% față de 2021), cât și pe creșterea creditelor acordate marilor companii (+18,7%). Leasingul a înregistrat un nivel ridicat (+15,1%).

2.000 de IMM-uri eligibile au primit finanțare în cadrul programului IMM Invest, valoarea totală a creditelor aprobate în cadrul programului ajungând la 2 miliarde de lei în 2022, +69% în comparație cu anul 2021.

Banca a lansat o nouă structură specializată, Euromentor, construită pentru a-i sprijini pe antreprenori și clienții companii să acceseze fonduri europene.

În plus, valoarea tranzacțiilor noi de finanțare sustenabilă realizate în 2022 a atins 215 milioane de euro. Astfel, BRD își va atinge obiectivul strategic de 1 miliard de euro în finanțări sustenabile acordate până la sfârșitul anului 2025.

Baza de depozite a fost și ea consolidată, depozitele companiilor, mai ales în cazul celor mari, crescând cu 17,2%. Depozitele retail au crescut (+3,1% față de 2021) într-un context competitiv și tensionat din punctul de vedere al lichidității.

Digitalizare continuă

Avansând către un parcurs complet digitalizat al clienților săi, BRD a făcut progrese importante: fluxul 100% online de emitere a cardurilor de credit, accesibil prin intermediul site-ului BRD și al aplicației de mobile banking You BRD și soluția de plăți instant oferită clienților persoane fizice (accesibilă 24/7 în You BRD).

Adoptarea digitală a continuat să crească, peste 1 milion de clienți alegând aplicația de mobile banking You BRD (1,07 milioane de utilizatori la sfârșitul lunii decembrie 2022 față de 730.000 la final de decembrie 2021, +46%).

Cifrele BRD pentru 2022

Veniturile anuale ale grupului BRD au atins 3.459 milioane lei, mai mari cu +11,7% față de anul 2021. Mediul macroeconomic a fost marcat de presiuni inflaționiste puternice, o tendință accelerată de majorare a dobânzilor de piață și o volatilitate crescută.

În condițiile unei activități comerciale foarte dinamice și ale contextului ratelor dobânzii, venitul net din dobânzi a crescut cu 13,7% în dinamică anuală, fiind temperat de creșterea semnificativă a remunerării depozitelor clienților.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 1,4% în comparație cu 2021 datorită unui volum crescut al tranzacțiilor și a producției dinamice de asigurări de sănătate, contrabalansând scăderea veniturilor din activitatea de administrare a activelor și a comisioanelor aferente serviciilor de e-banking în condițiile migrării clienților retail către aplicația de mobile banking, oferită gratuit, You BRD. Celelalte venituri au înregistrat o evoluție pozitivă datorită avântului puternic al activităților de piețe financiare.

„Angajamentul nostru puternic de a sprijini tranziția către sustenabilitate a continuat să se materializeze, cu finanțări sustenabile în valoare de aproximativ 1,1 miliarde lei încheiate în 2022. [...] În 2022 am lansat plățile instant și fluxul 100% online de emitere a cardurilor de credit. Suntem mândri că aplicația noastră de mobile banking, YouBRD, a depășit deja borna semnificativă de 1 milion de utilizatori. Toate aspectele enumerate au generat o performanță financiară bună, în ciuda unor presiuni inflaționiste semnificative”, a mai spus François Bloch.

VEZI ȘI: BRD și-a anunțat rezultatele financiare pentru 2021

Cheltuielile operaționale au crescut cu 8,3% în comparație cu 2021. Cheltuielile cu personalul (+8,5% față de 2021) au fost influențate în mare măsură de efectul de preț al creșterilor salariale și de modificările altor beneficii în cadrul Contractului Colectiv de Muncă (în special tichetele de masă) și prima excepțională pentru compensarea efectelor inflației.

Evoluția celorlalte costuri arată cheltuielile mai ridicate cu serviciile externe, creșterea prețului energiei și majorarea cheltuielilor legate de IT&C ce susțin procesul de digitalizare.

Profitul operațional brut a atins 1.715 milioane de lei (+14,3% față de 2021), iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit datorită efectului favorabil al veniturilor (50,4% în 2022 vs. 51,6% în 2021).

Calitatea activelor rămâne solidă, rata creditelor neperformante (NPL) fiind de 2,5% la finalul lunii decembrie 2022 (în scădere de la 3,1% în decembrie 2021), iar nivelul de acoperire cu provizioane la finalul anului, este unul confortabil, de 77%.

Costul net al riscului pe întregul an 2022 a înregistrat o cheltuială de 95 milioane de lei (față de o reluare în venituri de 146 milioane de lei în 2021) influențat de contextul macroeconomic, în timp ce portofoliul neperformant a înregistrat recuperări susținute și un nivel scăzut de intrări nete în categoria neperformante.

În consecință, profitul net al grupului BRD s-a ridicat la 1.337 milioane de lei față de 1.319 milioane de lei în 2021. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 15,9% (13,4% în 2021).

BRD operează o rețea de 460 de unități. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii decembrie 2022, la 72 miliarde de lei.

Poziția de capital a BRD este solidă, cu o rată de adecvare a capitalului de 20,9% la nivel individual la finalul lunii decembrie 2022 (incluzând profitul net aferent primelor 9 luni ale anului 2022 și recunoașterea în întregime a rezervelor aferente altor elemente ale rezultatului global în fondurile proprii).

Consiliul de Administrație al BRD a decis că acordarea de dividende din profitul anului 2022 nu va fi propusă pentru aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Această hotărâre este în concordanță cu recomandările de prudență ale Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială și ale Băncii Naționale a României. Având în vedere atât persistența unui risc ridicat de volatilitate, cât și faptul că tratamentul temporar în privința recunoașterii rezervelor din reevaluarea instrumentelor de datorie contabilizate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global în fondurile proprii nu se mai aplică începând cu 1 ianuarie 2023, această decizie a fost luată pentru asigurarea unei capacități suficiente de creditare în condițiile respectării indicatorilor reglementari, pe bază permanentă, inclusiv în condiții de stres sever.

Sustenabilitate

Anul trecut, BRD a continuat integrarea principiilor ESG în activitatea sa, prin creditele verzi adresate clienților retail: creditele Expresso Verde și Habitat Verde.

Banca a publicat prima ediție a raportului său de sustenabilitate, Building Tomorrow, ce expune activitățile nefinanciare ale băncii.

În octombrie 2022, BRD a organizat la București primul summit privind schimbările climatice- „Climate Change Summit”, unde au participat 70 de speakeri din 15 țări.

De asemenea, BRD a continuat să investească în domeniile pe care le sprijină în mod tradițional, considerându-le esențiale pentru viitorul societății românești: cultură (Scena9.ro), educație (Scoala9.ro, Alfabetar), știință și tehnologie (BRD First Tech Challenge), sport (handbalul românesc) și mediu (Fondul BRD pentru Păduri).

Foto: Dreamstime