Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură APIA eliberează, începând de astăzi, adeverinţe fermierilor crescători de animale care doresc să acceseze credite bancare.

Adeverinţele, eliberate în baza convenţiilor încheiate de APIA cu instituţii bancare şi nebancare şi cu fondurile de garantare în domeniul agricol, vizează beneficiarii intervenţiilor în sectorul zootehnic pentru: PD-21 Sprijin cuplat pentru venit (vaci de lapte), PD-22 Sprijin cuplat pentru venit (carne vită), PD-23 Sprijin cuplat pentru venit (bivoliţe de lapte), PD-24 Sprijin cuplat pentru venit (ovine-caprine) și PD-25 Sprijin cuplat pentru venit pentru viermii de mătase.

Aceste convenţii se adresează fermierilor care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare şi nebancare care au încheiat convenţii cu APIA. Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă care atestă depunerea de către beneficiar, în Campania 2023, a Cererii unice de plată pentru intervenţiile în sectorul zootehnic indicate mai sus.

Totodată, prin adeverinţa eliberată de APIA se confirmă că fermierul, la data emiterii adeverinţei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru intervenţiile din sectorul zootehnic şi că acesta îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea finanţării va fi de până la 90% din valoarea calculată prin înmulţirea cuantumului unitar planificat pentru anul de cerere 2023 cu numărul de animale/ cantităţile confirmate prin adeverinţă pentru fiecare intervenţie în sectorul zootehnic, gestionat de APIA şi menţionate în convenţie.

Potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.703/2013, pentru aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare şi nebancare şi APIA, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor, în baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maximum 2%.

În ceea ce priveşte comisioanele practicate de instituţiile finanţatoare, APIA atrage atenţia fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente să analizeze cu atenţie sporită soluţiile de finanţare propuse de instituţiile financiar-bancare şi nebancare în ceea ce priveşte costul acestora, astfel încât să aleagă modalităţile de finanţare care răspund cel mai bine necesităţilor proprii.

Foto: Dreamstime