Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca lansează programul de masterat Data Science for Industry and Society, care pregătește studenții pentru joburile viitorului, oferindu-le posibilitatea obținerii de certificări tehnice foarte căutate pe piața muncii. Cursurile încep în luna octombrie 2022, odată cu anul universitar 2022-2023. Cei mai buni studenți vor putea accesa programul de internship plătit în cadrul Băncii Transilvania.

În dezvoltarea programului, Universitatea Babeș-Bolyai este susținută de doi dintre partenerii săi: SAS – liderul global în soluții Advanced Analytics și Banca Transilvania – cea mai mare bancă din România. Împreună și-au propus să pregătească specialiști în domeniul ingineriei datelor și să contribuie la dezvoltarea ecosistemului IT românesc prin creșterea competențelor în analiză avansată de date și data science conform Cadrului European al Calificărilor.

„Știința datelor reprezintă un domeniu interdisciplinar emergent, care are potențialul de a revoluționa aproape orice industrie și de a avea un impact pozitiv asupra societății. Facultatea de Matematică și Informatică, prin specialiștii săi în acest domeniu și colaborarea cu specialiști din industrie, va contribui la dobândirea de cunoștințe și competențe necesare celor care doresc să exceleze în acest domeniu’’, a afirmat prof. dr. Anca Andreica, decan al Facultății de Matematică și Informatică.

Detalii despre masterat

Se adresează atât proaspeților absolvenți de facultate, cât și profesioniștilor care doresc să aibă competențe în colectarea, prelucrarea și interpretarea datelor în organizații.

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UBB este cea mai mare facultate de informatică din România, caracterizată prin tradiție, excelență inclusivă, corp profesoral specializat, plan de învățământ conform paradigmei scientist-practitioner, infrastructura de calcul performantă. Colaborarea cu specialiști din domenii non-IT (atât din cadrul universității, cât și din zona industrială) a reprezentat un pilon de bază în propunerea acestei noi specializări de master. Noua strategie educațională a UBB va integra cunoștințele și expertiza acumulate de studenți prin sistemul de micro-credențiale, dovedindu-și flexibilitatea și deschiderea spre cooperare internațională.

Curricula inovatoare a programului contribuie la dezvoltarea competențelor de analiză a informațiilor cu instrumente specifice Inteligenței Artificiale în cadrul unor proiecte cu date reale coordonate de experți din mediul academic și cel industrial.

Programul cuprinde două specializări SAS, Advanced Analytics și Data Science, și oferă posibilitatea obținerii de certificări foarte căutate în industrie, precum: Visual Business Analytics, Statistical Business Analyst, SAS Programming Specialist, Machine Learning Specialist sau Nature Language Processing and Computer Vision.

„SAS sprijină sinergia dintre mediul academic și sectorul privat investind în inițiativa Talent Connection, program care își propune să conecteze industria cu mediul academic prin dezvoltarea competențelor specialiștilor români în domeniile analizei avansate de date și data science”, a menționat și Asiraf Pandele, Customer Sales Manager SAS România.

Programul de studii este oferit în limba engleză, cu derulare pe parcursul a doi ani și cu numeroase posibilități privind stagii de intership la Banca Transilvania, dar și la alți actori din domeniu.

UBB vine în acest demers cu un program de studii inovator care capitalizează experiența celei mai mari școli doctorale de Inteligență Artificială din România și cu un ecosistem de top în tehnologia informației, iar SAS deschide accesul la un program academic inovator prin intermediul SAS Academic Programs.

„Data science este unul dintre domeniile viitorului, cu aplicabilitate foarte largă. La Banca Transilvania, echipa specializată în analiza datelor contribuie la transformarea experienței clienților noștri, permițându-ne să le oferim serviciile și produsele optime. Acest masterat este o oportunitate de specializare atât din perspectivă teoretică, dar și practică, iar programul de internship la BT poate fi primul pas într-o carieră de profil”, a spus și Nevenca Doca, Director Executiv Senior Resurse Umane, Banca Transilvania.