Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR), organizația patronală reprezentativă a sectorului bancar, și cele două federații sindicale reprezentative au semnat un nou Contract Colectiv de Muncă cu o durată de doi ani.

Acesta este primul astfel de contract semnat în contextul creat de nouă Lege a Dialogului Social. 

Noul contract colectiv de muncă survine înainte de expirarea, la dată de 1 mai 2024, a vechiului contract, asigurându-se astfel continuitate la nivelul protecției drepturilor salariaților din băncile semnatare. 

Contractul negociat pe parcursul ultimelor șase săptămâni și semnat astăzi de către CPBR cu Federația Sindicatelor din Industria Financiară (FSIF) și Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB) va fi transmis în zilele următoare către autoritățile relevante de la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și va produce efecte după înscrierea formală a acestuia. 

Cele două federații sindicale reprezentative care au participat la negocieri au anunțat încă dinaintea începerii acestora, cât și la momentul semnării că vor cere extinderea acestui contract la nivelul întregului sector bancar. Acest deziderat poate fi îndeplinit prin avizarea de către Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, prezidat de Primul Ministru al României și având în componentă confederațiile sindicale și patronale reprezentative, urmată de emiterea unei Hotărâri de Guvern. 

Potrivit noii legi, oricare dintre partenerii de dialog social implicați în negocierea colectivă la nivel de sector, în situația în care numărul de angajați din companiile membre ale organizațiilor patronale semnatare este mai mare decât 35% din numărul total al angajaților din sectorul respectiv, poate solicită extinderea contractului colectiv de muncă la nivelul tuturor unităților din sector.

Pentru început, noul contract colectiv de muncă va fi aplicabil doar salariaților băncilor membre CPBR, anume Banca Comercială Română (BCR), BRD-Groupe Société Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank, la fel că și cele două contracte colective precedente negociate la nivel de sector dar aplicabile la nivel de grup de unități. Cele cinci bănci membre CPBR angajează circa jumătate din numărul lucrătorilor din sectorul bancar din România.

FSIF include sindicate care reprezintă lucrători din următoarele bănci: BRD, BCR, UniCredit, Banca Transilvania, OTP Bank, CEC Bank, First Bank, Exim Banca Românească, Libra Bank, în timp ce federația sindicală FSAB are sindicatul Raiffeisen Bank și Alpha Bank.

Prezentul contract prevede creșteri ale salariului minim brut superior celui la nivel național, cât și acordarea de plăti compensatorii, dar și noi prevederi privind egalitatea de șanse și interzicerea hărțuirii.

Contractul colectiv de muncă semnat astăzi nu înlocuiește contractele colective semnate la nivel de unități bancare, ci asigură un set minimal de beneficii privind protecția salariaților din mai multe bănci.

CPBR este singură organizație patronală reprezentativă din sectorul economiei private care a semnat până în prezent alte două contracte de muncă similare cu federațiile sindicale reprezentative din sector.

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social a stabilit noi premise și obligații pentru dialogul social la nivel sectorial.

Unul dintre obiectivele acesteia a fost acela de a încuraja dezvoltarea mișcării sindicale în acord cu recomandările Organizației Internaționale a Muncii, cu scopul creșterii numărului de contracte colective de muncă și implicit a gradului de protecție a drepturilor salariaților. 

Foto: Dreamstime