Organizația Femeilor Antreprenor din România (OFA) a prezentat propuneri pentru dezvoltarea strategiei naționale pentru antreprenoriat feminin, dar și o serie de măsuri și acțiuni concrete de sprijinire a femeilor din mediul de business, ȋn cadrul unei reuniuni de lucru inițiată de Guvernul României.

Reprezentanții ministerelor de resort și-au arătat deschiderea pentru constituirea unor grupuri de lucru care să preia ideile prezentate, să le dezvolte împreună cu echipa de experte OFA și să le implementeze astfel încât să fie un sprijin real în dezvoltarea antreprenoriatului feminin în România.

Ȋn ceea ce privește dezvoltarea strategiei naționale pentru antreprenoriat feminin, Mirabela Miron, președinta OFA, a prezentat un document amplu cu propuneri ale patronatului pentru crearea unui mediu de afaceri incluziv și echitabil în România, în care femeile antreprenor sunt încurajate, sprijinite și valorizate.

Documentul prevede, printre altele, crearea unui cadru legislativ și a unor reglementări specifice care să susțină egalitatea de gen și de oportunități în toate domeniile de activitate, promovarea culturii antreprenoriale în sensul schimbării percepțiilor societății față de femeile antreprenor și îmbunătățirea accesului femeilor la resursele necesare pentru ȋnceperea și dezvoltarea unei afaceri.

OFA a ȋnaintat și o serie de măsuri și acțiuni concrete de sprijinire a antreprenoriatului feminin, cu accent pe: dezvoltarea unor programe de finanțare bancară destinate femeilor antreprenor; educație și formare specializată; sprijin pentru accesul la piețe internaționale; crearea de centre de sprijin pentru antreprenoriatul feminin; promovarea egalității de gen în sectorul corporativ; facilitarea accesului la tehnologie și inovare; incluziune în zonele rurale.

În cadrul întâlnirii de la Guvern, coordonată de Roxana Mînzatu, Secretară de Stat și Coordonatoare a Departamentului pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene, s-a discutat și despre finanțările în implementare și în pregătire pentru mediul privat: Politica de Coeziune 2014-2020, respectiv 2021-2027; Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); Planul Național Strategic pentru implementarea Politicii Agricole Comune (PNS PAC); schemele de ajutor de stat coordonate de către Ministerele Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (ConstructPlus), respectiv Agriculturii (InvestAlim) sau Finanțelor (HG 907, HG 332), programele de finanțare gestionate de Ministerul Energiei (Fondul pentru Modernizare, Electric Up).

Ana-Maria Icătoiu, vicepreședinta OFA, a arătat că, deși intențiile bune trebuie recunoscute, „se lansează aproape simultan foarte multe apeluri de proiecte pe mai multe Programe (Regionale, Tranziție Justă etc.), ceea ce face ca antreprenorii să aibă dificultăți în a pregăti și depune proiecte valoroase, cu efect multiplicator real în economie (nu vor găsi consultanți profesioniști disponibili pentru că aceștia vor fi supraîncărcați, sau vor depune proiecte de slabă calitate scrise inhouse, sau vor apela la firme de consultanță fără experiență, apărute recent pe piață doar pentru a răspunde acestei nevoi bruște). Există șanse foarte mari de blocaje în implementare sau chiar de absorbție scăzută. Este nevoie de transparență reală din partea sistemului public pentru a recâștiga încrederea antreprenorilor, pierdută în special în ultimii patru-cinci ani.”

Reprezentantele OFA au venit, și aici, cu propuneri de măsuri ce pot fi luate de către ministerele de linie și, respectiv, Autoritățile de Management responsabile de finanțările europene nerambursabile, astfel încât cele 80 de miliarde de euro pe care România le are la dispoziție pentru perioada 2021-2027 să fie absorbite la un nivel cât mai ridicat prin proiecte valoroase, care să fie cu adevărat utile.

Printre aceste propuneri se numără și cea care prevede ca, între momentul publicării versiunii finale a ghidurilor solicitanților (împreună cu grilele de punctaj) și momentul deschiderii propriu-zise a apelurilor de proiecte să existe o durată de cel puțin 60 de zile calendaristice, în așa fel încât solicitanții să aibă timp suficient pentru a-și pregăti cereri de finanțare de calitate.

Ulterior reuniunii plenare, Mirabela Miron, președinta OFA, a reconfirmat interesul ferm al Organizației Femeilor Antreprenor de a colabora în mod constructiv cu membrii echipei guvernamentale, arătând că echipele de experte ale patronatului sunt deja pregătite cu propuneri și soluții concrete la o multitudine de subiecte de mare interes pentru viitorul economic al României.

Foto: Pexels