În UE erau anul trecut 32 de milioane de întreprinderi, care aveau 160 de milioane de angajaţi, iar cifra de afaceri netă s-a ridicat la 38.000 miliarde de euro, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), relatează Agerpres.

Majoritatea – 99% – sau 31,7 milioane erau microîntreprinderi şi întreprinderi mici, având fiecare până la 49 de angajaţi. Împreună, microîntreprinderile şi întreprinderile mici aveau aproape jumătate din toate personale angajate în întreprinderi (49%, 78,8 milioane de persoane). Cifra lor de afaceri netă generată s-a situat anul trecut la 12.200 miliarde de euro, reprezentând 32% din cifra de afaceri netă totală.

Întreprinderile mijlocii (cu 50-249 persoane angajate) reprezentau o mică pondere din numărul total al întreprinderilor (0,8%, 247.000 întreprinderi) şi aveau 15% din angajaţi (24,6 milioane de persoane). Acestea înregistrau aproximativ o cincime din cifra de afaceri netă (6.800 miliarde de euro, 18%).

Chiar dacă întreprinderile mari (cu mai mult de 249 de angajaţi) reprezentau doar 0,2% din numărul total al întreprinderilor (53.000 întreprinderi), ele angajau peste o treime din forţa de muncă (56,5 milioane de persoane, 35%) şi generau jumătate (50%) din cifra de afaceri netă (19.200 miliarde de euro).

Cea mai mare cifră de afaceri se înregistra anul trecut în industrie (13.500 miliarde de euro, 35% din cifra de afaceri netă totală). Cu doar 8% din numărul total al întreprinderilor (2,4 milioane), sectorul angaja aproximativ o cincime din forţa de muncă (33,1 milioane de persoane, 21% din umărul total de angajaţi).

Comerţul era responsabil pentru 18% din toate întreprinderile, angaja 19% din oameni (29,8 milioane) şi genera 29% (11.200 miliarde de euro) din cifra de afaceri netă totală.

Sectorul construcţiilor reprezenta 12% (3,8 milioane) din numărul total al întreprinderilor, dar numai 6% din cifra de afaceri netă totală (2.100 miliarde de euro), în acest sector fiind 13,7 milioane de angajaţi (9%).

Alte servicii, inclusiv companiile din diverse ramuri ale serviciilor - de la transporturi la depozitare, turism şi servicii alimentare, educaţie, îngrijirea sănătăţii, activităţi de asistenţă socială, arte, divertisment şi activităţi recreative, erau responsabile pentru 62% din numărul total al întreprinderilor (19,9 milioane întreprinderi), mai mult de jumătate din forţa de muncă totală (83,3 milioane, 52%) şi aproape o treime din cifra de afaceri netă (11.400 miliarde de euro, 30%).

Foto: Pexels