Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2022 – date semidefinitive – a fost de 1.401,345 miliarde de lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 4,1% faţă de anul 2021, potrivit datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS), citate de Agerpres.

Comparativ cu varianta provizorie, în varianta semidefinitivă, Produsul Intern Brut nominal estimat pentru anul 2022 s-a redus cu 0,6%.

„În anul 2022, modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: agricultura, silvicultura şi pescuitul, de la -0,5% la -1,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -11,8 puncte procentuale (de la 88,4% la 76,6%); industria, de la -0,5% la -0,9%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -2,3 puncte procentuale (de la 97,7% la 95,4%); construcţiile, de la +0,7% la +0,2%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -8,7 puncte procentuale (de la 111,2% la 102,5%); comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hoteluri şi restaurante, de la +1,2% la +1,5%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,4 puncte procentuale (de la 106,7% la 107,1%); informaţiile şi comunicaţiile, de la +1,3% la +1,6%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +2,7 puncte procentuale (de la 120,0% la 122,7%)", arată oficialii INS.

De asemenea, modificări importante ale contribuţiei la creşterea PIB au înregistrat: intermedierile financiare şi asigurările, de la +0,0% la -0,5%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -18 puncte procentuale (de la 100,8% la 82,8%); tranzacţiile imobiliare, de la +0,7% la +0,9%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +3,2 puncte procentuale (de la 108,4% la 111,6%); activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, de la +0,9% la +1,3%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +4,6 puncte procentuale (de la 113,1% la 117,4%); categoria administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială nu a suferit modificări (+0,2%), modificarea volumului de activitate scăzând cu -0,6 puncte procentuale (de la 101,7% la 101,1%); activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii, de la +0,2% la +0,4%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +9,6 puncte procentuale (de la 107,5% la 117,1%).

Pe categorii de utilizări, în anul 2022, modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, de la +3,3% la +3,5%, ca urmare a modificării volumului său cu +0.3 puncte procentuale (de la 105,5% la 105,8%); cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la +0,3% la +0,0%, ca urmare a modificării volumului său cu -3,9 puncte procentuale (de la 103,6% la 99,7%); consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la +0,5% la -0,6%, ca urmare a modificării volumului său cu -10,5 puncte procentuale (de la 104,8% la 94,3%); formarea brută de capital fix, de la +1,9% la +1,4%, ca urmare a modificării volumului său cu -2,1 puncte procentuale (de la 108,0% la 105,9%).

Foto: Dreamstime