Banca Transilvania se va finanța cu obligațiuni cu valoare de până la 1 miliard de euro, prin emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maxim zece ani.

Obligațiunile sunt destinate investitorilor instituţionali – locali şi internaţionali. Emisiunile de obligaţiuni prevăzute în planul-cadru vor susţine îndeplinirea cerinţelor MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) şi finanţarea economiei şi a populației.

Standardele europene prevăd ca băncile să asigure permanent un nivel optim de fonduri eligibile MREL. Acestea nu se pot realiza din depozitele constituite de clienți, garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Instrumentele nu vor beneficia de garanţie și nu vor fi convertibile la inițiativa investitorilor.

Programul multianual de emisiuni de obligaţiuni corporative eligibile MREL, denominate în euro, lei sau altă valută a fost aprobat de acționarii Băncii Transilvania în cadrul Adunării Generale Extraordinare, care a avut loc în 18 octombrie, în Cluj-Napoca.

Banca Transilvania are o poziție financiară solidă, capitalizare robustă și un nivel de capitalizare confortabil. BT va face publice rezultatele financiare pe trimestrul trei în 11 noiembrie.

Foto: Dreamstime