Ministerul Finanțelor și Asociația Romanian Fintech (RoFintech) au semnat un parteneriat pentru a stimula transformarea digitală și inovația sistemelor financiare ale Trezoreriei Statului.

Astfel, cele două entități își propun să consolideze cooperarea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru a sprijini digitalizarea și modernizarea administrației publice în sectorul financiar.

Având în vedere importanța inovațiilor tehnologice și evoluția rapidă a produselor informatice pe piață, Ministerul Finanțelor dorește să rămână în pas cu noile tehnologii și să-și consolideze infrastructura și capacitățile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

„Considerăm că este de datoria noastră, a Asociației Române de Fintech, să ne alăturăm demersurilor Ministerului de Finanțe pentru modernizarea cu tehnologii de ultimă generație a sistemelor cu care companiile și cetățenii interacționează în relație cu statul român. Contribuția noastră va consta în împărtășirea bunelor practici europene în ceea ce privește implementarea noilor sisteme și infrastructuri, companiile membre ale RoFintech având experiență la nivel european în dezvoltarea și operarea aplicațiilor financiare de ultimă generație", a spus Cosmin Cosma, Președinte al Asociației Române de Fintech. "Semnarea acestui parteneriat este doar un prim pas, dar unul important, în dezvoltarea serviciilor publice digitale ale Ministerului de Finanțe", a continuat Cosma.

Colaborarea cu RoFintech urmărește identificarea și implementarea de soluții tehnologice avansate, sprijinirea transformării digitale a administrației publice și dezvoltarea unei forțe de muncă specializate pentru lucrul cu tehnologiile implementate.

„Ne-am angajat să deschidem drumul către o era digitală în finanțele publice, unde inovația și eficiența devin axele principale ale administrației financiare a statului. Iar acesta este un nou pas în acest sens. Scopul ultim al parteneriatului și al eforturilor noastre comune cu Asociația Romanian Fintech este să aducem o schimbare semnificativă în relația cetățeanului român cu statul. Scopul pe termen lung fiind ca fiecare cetățean să simtă că este mai ușor să lucrezi cu statul, să accesezi servicii publice cu rapiditate și să beneficiezi de o experiență simplificată în interacțiunea cu administrația", a afirmat și Marcel Bolos, Ministrul Finanțelor.

Principalele obiective ale Memorandumului sunt:

  • Identificarea și furnizarea de soluții tehnologice pentru interconectarea eficientă a sistemelor de date financiare prin intermediul tehnologiei API (Application Programming Interface).
  • Definirea arhitecturii și optimizarea interfețelor de tip internet banking, bazate pe practici și reglementări europene în domeniu.
  • Realizarea de proiecte pilot pentru a susține agenda Ministerului în domeniul digitalizării și a noilor tehnologii, precum și sprijinirea Centrului de Excelență în Cloud în cadrul Ministerului.
  • Dezvoltarea abilităților și mecanismelor de inovare digitală în cadrul Ministerului, prin adoptarea abordării RoFintech.
  • Pentru realizarea acestor obiective, cele două părți vor organiza ateliere, seminarii tehnice și demonstrații practice, vor facilita accesul la programe de formare profesională și vor promova schimbul de cunoștințe și experiență.

Memorandumul a intrat în vigoare la data semnării și are o durată de 2 ani, fiind reziliabil în orice moment de către oricare dintre părți. Acesta nu conferă drepturi sau obligații angajante și nu afectează drepturile de proprietate intelectuală ale părților.

Asociația Română de Fintech, care reunește cele mai importante companii românești de inovație tehnologică pentru industria financiară, este o organizație non-profit care susține și promovează industria fintech din România.

Foto: Dreamstime