Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat procedura de selecţie a partenerilor în cadrul proiectului „Competenţe în tehnologii avansate pentru IMM-uri", finanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) anunţă lansarea procedurii de selecţie a partenerilor în cadrul proiectului „Competenţe în tehnologii avansate pentru IMM-uri", finanţat din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 7 „Transformare digitală", Operaţiunea D. „Competenţe digitale, capital uman şi utilizarea internetului", Investiţia I19, începând de marţi, 9 mai, pe platforma competente.e-guvernare.ro.

Potrivit ADR, obiectivul general al proiectului este de a sprijini transformarea digitală a minimum de 2000 de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), prin consolidarea competenţelor digitale ale angajaţilor acestora şi specializarea forţei de muncă în tehnologii emergente.

Angajaţii IMM-urilor îşi vor putea îmbunătăţi nivelul de cunoştinţe şi competenţe prin participarea la programele de formare în nouă domenii tehnice emergente: Internet of things, Big data, Cloud technologies, Învăţarea automată, Inteligenţa artificială, Automatizarea proceselor robotice, Blockchain, Cyber-Physical Systems, Additive manufacturing.

Procedura de selecţie este competitivă, transparentă, nediscriminatorie şi necondiţionată şi vizează partenerii care vor realiza, în cadrul unei platforme informatice pusă la dispoziţie de către ADR, formarea şi evaluarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din IMM-uri, în cele nouă domenii tehnice emergente.

Ca urmare a acestei proceduri, ADR va selecta parteneri care vor pune la dispoziţie curriculum-ul şi programele de formare ce pot răspunde cel mai bine nevoilor de îmbunătăţire a nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini ale angajaţilor din IMM-urile care solicită acest sprijin în domeniile enumerate mai sus.

Foto: Dreamstime