Industria de software și servicii din România aduce un aport de circa 6,2% din PIB, adică aproximativ 13,6 miliarde de euro. Este una dintre principalele concluzii ale celui mai amplu studiu al industriei realizat până în prezent. Studiul a fost realizat de Roland Berger și finanțat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Potrivit studiului, 8,8 miliarde de euro impact direct reprezentat de excedentul brut de exploatare, taxe și cheltuieli de personal, 2,6 miliarde de euro impactul indirect – tranzacțiile economice cu furnizori români ai întreprinderilor din industrie și 2,2 miliarde de euro impactul indus – salariile cheltuite în economia națională de către angajați susținuți direct și indirect.

„Știm cu toții că industria IT este unul dintre pilonii de bază ai dezvoltării economice a României, că specialiștii noștri sunt printre cei mai buni din lume și, cu toate că industria crește constant și aduce contribuții relevante la bugetul de stat, ne confruntăm în continuare cu un deficit al forței de muncă. Am realizat acest studiu tocmai pentru a avea o imagine exactă a industriei și pentru a prezenta diferite scenarii de evoluție a industriei în următorii patru ani. În funcție de măsurile care se iau sau nu cât mai curând, România poate deveni un hub tehnologic în regiune sau își poate pierde competitivitatea raportat la industria IT, cu efecte considerabile pentru economia națională, în ambele situații”, a spus Mihai Matei, Președinte ANIS.

Totodată, industria de software și servicii crește de 3 ori mai repede decât economia. Dacă în ultimii cinci ani analizați (2015-2020), creșterea economică a României a fost de 6%, industria a înregistrat o creștere de 17%. 

10 angajați din industrie susțin alte 10 locuri de muncă

În jur de 270.000 de angajați sunt susținuți în total de industria de software și servicii IT, respectiv toți salariații care există, în medie, la nivelul a două județe din România, potrivit studiului. Mai exact, aceștia sunt 135.000 angajați în companiile cu activitate principală în software și servicii IT (impact direct), peste 73.000 angajați susținuți de-a lungul lanțului de furnizori români ai întreprinderilor din industrie (impact indirect) și peste 65.000 angajați susținuți prin salariile cheltuite în economia națională (impact indus).

De asemenea, industria înregistrează cea mai rapidă rată de creștere a angajaților în ultimii cinci ani, o creștere anuală de cca. 10.000 de persoane. Deși cererea de forță de muncă din sectorul TIC și, implicit, din industria de software și servicii IT, este în continuă creștere, există însă un deficit semnificativ de specialiști, de cca. 10.000/ an.

Un angajat în IT contribuie la bugetul de stat dublu față de medie

Dintre cei peste 203.000 de specialiști TIC (în toate companiile, inclusiv cele cu activitate secundară în sector), numărul total de angajați beneficiari de scutire la plata impozitului pe venit, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator, este de cca. 104.000, respectiv un procent de 51%.

Cu toate acestea, industria de software și servicii IT aduce la bugetul de stat venituri din contribuții și taxe de cca. 1,3-1,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că angajații SW & IT beneficiari de scutire aduc de cca. 2 ori mai multe contribuții la bugetul de stat, comparativ cu media la nivelul economiei naționale.

De asemenea, conform raportului ANIS, la fiecare 1 euro pe care statul nu îl încasează din impozitul pe venit, salariatul din industria SW & IT cheltuie 46 de euro în economie.

Viitorul industriei IT

În prezent, România are a treia cea mai mare bază de specialiști din CEE și o creștere de 1,2 ori mai mare față de regiune. Deși țara noastră are cea mai mică densitate a companiilor comparativ cu statele vecine și o performanță relativ scăzută în inovație, facilitățile fiscale reprezintă, momentan, un avantaj competitiv regional. Potrivit reprezentanților ANIS, în lipsa unor măsuri suplimentare de susținere a industriei IT, competitivitatea în regiune se va eroda. Totodată, emigrarea va deveni mai atractivă pentru specialiștii tech, iar costurile cu personalul și viteza de creștere a industriei se vor alinia mediei CEE.

Realizând un set de scenarii pentru viitorul industriei, ANIS estimează că în cazul menținerii situației actuale (scenariul de bază), industria poate contribui la PIB cu o valoare adăugată brută de cca. 17,4 miliarde de euro în 2025. Pe de altă parte, valoarea poate crește până la 20,4 miliarde de euro, dacă se instituie măsuri de îmbunătățire continuă a competitivității, ori poate scădea până la 15,7 miliarde de euro, dacă se înregistrează o deteriorare abruptă a competitivității.

Printre măsurile de consolidare a competitivității se numără: menținerea scutirilor fiscale, introducerea unor măsuri suplimentare de încurajare a industriei și stimularea inovării. Pe de altă parte, decelerarea competitivității va avea loc dacă se vor elimina scutirile fiscale, România va deveni necompetitivă în regiune, iar ritmul de creștere va scădea.

Pe lângă menținerea actualelor facilități, reprezentații industriei prezintă trei tipuri de măsuri necesare pentru a consolida competitivitatea industriei IT în regiune: încurajarea cercetării & inovării, atragerea, păstrarea și stimularea specialiștilor, precum și formarea forței de muncă (educația în IT).

Pentru prima direcție, reprezentații propun ca măsuri: aplicarea deducerilor deja existente pentru activitatea de R&D, mărirea procentului de deductibilitate, iar proiectele prin care sunt create patente certificate să fie considerate proiecte R&D fără alte formalități birocratice.

La nivel de menținere și stimulare a specialiștilor, ANIS propune: stoparea fenomenului brain-drain, măsuri de protecție socială, simplificarea participării financiare a angajaților la veniturile societăților (ESOP), atragerea specialiștilor din alte țări și readucerea în țară a celor plecați.

Pentru formarea forței de muncă în IT, ANIS vede ca măsuri potrivite: oferirea de stimulente angajatorilor care susțin programe de instruire, finanțări pentru programe de educație post-absolvire privată în IT și susținere pentru angajarea și recalificarea din alte domenii.

Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Credit foto: Illustration 62202098 © Nongkran Pornmingmas | Dreamstime.com