Câştigul salarial mediu net în România a ajuns în luna iunie la 4600 lei, în creştere cu 1,3% (57 lei) față de luna mai 2023 și cu 15,7% mai mare decât în urmă cu un an, arată datele Institutului Național de Statistică.

Atât câştigul salarial mediu brut, cât şi cel net au crescut în luna iunie 2023 faţă de luna anterioară, cu 1,9% și, respectiv 1,3%. Câştigul salarial mediu brut a ajuns la 7.364 de lei, cu 135 de lei mai mult faţă de luna mai. Cele mai mari valori ale câştigului salarial mediu net în luna iunie s-au înregistrat în sectorul cocseriei și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (10.862 de lei), iar cele mici în domeniul HoReCa (2.525 lei).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net în luna iunie față de mai s-au înregistrat în domeniul activităților de editare (CAEN ce include și editarea produselor software), unde salariul mediu net lunar a fost de 10.771 lei în creștere cu 21,3% față de luna anterioară. În ramura extractivă, mai exact în activitățile extracției cărbunelui, salariile au crescut cu 17,9% față de mai, atingându-se un salariu mediu net lunar de 7.364 lei.

Deşi au avut o creștere de doar 2,1% față de luna anterioară, salariile medii nete lunare din domeniul IT se numără printre cele mai mari salarii din economia națională, acestea ajungând la valoarea de 10.695 lei.

În luna iunie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării unor prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură precum şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari funcţie de contracte sau proiecte în derulare.

În luna iunie au existat şi scăderi ale salariului mediu net față de luna mai, cele mai mari reduceri înregistrându-se în sectorul extracției petrolului şi a gazelor naturale cu 10,2%, şi în extracţia minereurilor metalifere cu 9,3%.

În sectorul bugetar, în luna iunie 2023, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (-0,8%), şi ȋn sănătate şi asistență socială (-0,5%).

În învăţământ, câștigul salarial mediu net a crescut cu 1,5% faţă de luna precedentă. În această activitate, evoluţia câştigului salarial mediu net din luna iunie 2023 comparativ cu luna precedentă a fost influențată de aplicarea prevederilor legale în vigoare, precum și de acordarea ȋn luna mai 2023 a biletelor de valoare (tichete de vacanţă) în marea majoritate a instituţiilor din învăţământul preuniversitar, de reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare, de încetarea grevei din sistemul public de învăţământ.

Foto: Dreamstime