Raiffeisen Bank a emis în data de 31 martie 2023 obligațiunile eligibile nepreferențiale de tip senior, scadente în data de 7 decembrie 2027, sub tranşa a doua a seriei nr. 6 emisă în data de 7 decembrie 2022 , cu o valoare totală de 119.175.000 de lei, în cadrul redeschiderii ultimei serii de obligațiuni sustenabile.

Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și a fost subscrisă la un randament de 8,295% pe an, respectiv 1,2 puncte procentuale, peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate.

CITEȘTE ȘI: Prima serie de obligațiuni sustenabile lansate de Raiffeisen Bank

Astfel, emisiunea de obligațiuni a seriei nr. 6 ajunge la un total de 488,25 milioane de lei, iar volumul cumulat al notelor eligibile MREL emise până în prezent a depășit pragul de 3,4 miliarde de lei. 

Obligațiunile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României și vor fi listate atât la Bursa din Luxembourg (LuxSE), cât și la cea de la București (BVB). 

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțare proiectelor sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise în Cadrul pentru Obligatiuni Sustenabile al băncii (link aici).

Minim 50% din fonduri vor fi direcționate pentru finanțarea de proiecte sociale - finanțarea intreprinderilor mici si mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național, locuințe accesibile, acces la servicii esențiale de sănătate, educație și infrastructură.

Diferența va fi alocată în vederea finanțării proiectelor care susțin tranziția verde - clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, transport și agricultură ecologice, proiecte de prevenire și control al poluării, economie circulară, administrarea durabilă a resurselor de apă. 

+

Prin emisiunea de obligațiuni senior nepreferențiale, banca își consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, răspunzând cerințelor regulatorii, creând astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabilă a activității de creditare.

Directiva europeană privind redresarea și rezoluția bancară (BRRD I și II), transpusă în legislația locală prin legea 312/2015 cu actualizările și modificările ulterioare, prevede crearea la nivelul tuturor instituțiilor de credit din Uniunea Europeana a unei rezerve financiare suplimentară fondurilor proprii, în principal sub forma unor instrumente de datorii eligibile subordonate depozitelor bancare, cu scopul de a contribui la creșterea stabilității financiare a sistemului bancar și o protecție sporită a deponenților.