Intesa Sanpaolo Bank a acordat un împrumut verde de 72.101.550 lei Primăriei Municipiului Lugoj pe o perioadă de 12 ani.

Această finanțare strategică va sprijini proiecte europene de amploare, contribuind la dezvoltarea sustenabilă și la consolidarea infrastructurii locale.

„Venim în sprijinul Primăriei Municipiului Lugoj în realizarea proiectelor europene esențiale pentru comunitatea locală. Suntem convinși că aceste proiecte vor aduce beneficii semnificative și vor contribui la creșterea sustenabilă a regiunii" a menționat Vlad Ponta, Director General Adjunct și Șeful Diviziei Corporate și IMM-uri al Intesa Sanpaolo Bank.

Fondurile acordate prin acest contract vor fi utilizate pentru cofinanțarea cheltuielilor asociate mai multor proiecte europene, în domeniul educației și al administrației publice locale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceste proiecte se încadrează în Componenta C5 - "Valul Renovării" și Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 9 - "Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban".

Inițiativă face parte din angajamentul băncii de a susține comunitățile locale și de a contribui la progresul economic al României.

Grupul Intesa Sanpaolo este conștient de impactul semnificativ, pe care il are la nivel global asupra contextului social și de mediu în care își desfășoară activitatea și de aceea acordă o atenție deosebită provocărilor și aspectelor ESG (Mediu, Social Guvernanță) și sprijină instituțiile publice sau private care fac eforturi în direcția dezvoltării durabile.