BRD Groupe Société Générale și IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, au încheiat o tranzacție de referință de transfer sintetic al riscurilor semnificative (SRT), care va elibera capital cu ajutorul căruia banca franceză va accelera finanțarea proiectelor sustenabile cu impact în România.

În cadrul tranzacției, IFC va furniza o garanție de risc pentru un portofoliu BRD de până la 700 de milioane de euro care cuprinde credite pentru întreprinderi mici și mijlocii și finanțări pentru companii mari.

Capitalul eliberat prin tranzacția SRT îi va permite băncii să acorde credite în valoare de până la 315 milioane de euro pentru finanțarea inițiativelor legate de climă și a întreprinderilor mici deținute de femei.

Tranzacțiile de tip SRT sunt instrumente de gestionare a capitalului utilizate pe scară largă de bănci. IFC a jucat un rol-cheie în introducerea lor pe piețele emergente, inclusiv în Europa Centrală și de Est. Resursele de capital eliberate prin astfel de tranzacții pot fi realocate pentru finanțarea proiectelor cu impact puternic asupra dezvoltării. 

„BRD este dedicată construirii unei economii sustenabile în România, iar angajamentele în materie de ESG sunt în centrul strategiei noastre. Am demonstrat acest lucru în ultimii ani prin creșterea tot mai puternică a finanțării cu impact pozitiv. Ne bucurăm să colaborăm cu IFC la acest nou acord care ne va permite să ne accelerăm dezvoltarea în acest domeniu important”, a spus Maria Rousseva, CEO-ul BRD Groupe Société Générale.

Tranzacția face parte din acordul semnat la începutul anului 2024 între Société Générale și IFC pentru a consolida colaborarea dintre cele două instituții în vederea accelerării sprijinului acordat proiectelor de finanțare sustenabilă.

În timp ce grupul Société Générale folosește deja SRT care redistribuie capitalul către credite legate de sustenabilitate, este prima oară când BRD recurge la un astfel de instrument.

„Această tranzacție marchează un moment important în parteneriatul nostru de lungă durată cu Société Générale, demonstrând angajamentul nostru comun de a dezvolta soluții inovatoare de finanțare. Prin acest acord SRT – o premieră atât pentru IFC, cât și pentru BRD în România – investim în viitorul țării pentru a accelera creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii”, a afirmat și Makhtar Diop, Managing Director al IFC.

Această tranzacție SRT este unul din cele două acorduri-cheie ale IFC care vizează catalizarea tranziției verzi a României, creșterea incluziunii financiare și stimularea creșterii sustenabile, anunțate în cursul primei vizite efectuate săptămâna aceasta de Diop în România.

BRD are un istoric de succes în finanțarea sustenabilă, cu credite ce depășesc 800 de milioane de euro în ultimii trei ani și organizarea a două ediții ale Climate Change Summit în România.

Ce este transferul sintetic de riscuri semnificative (Synthetic SRT)?

Instrumente de eliberare a capitalului: aceste instrumente cuprind mecanisme de partajare a riscurilor (RSF – Risk Sharing Facilities) și garanții sintetice privind transferul semnificativ al riscului (SRT – Significant Risk Transfer). Acestea oferă băncilor un instrument eficient de reducere a riscului pentru a optimiza utilizarea capitalului.

SRT-urile sintetice sunt încă relativ noi pe piețele emergente. Prin transferul efectiv al riscului de credit către investitori, acest tip de tranzacție permite băncilor să reducă factorul de risc aferent expunerilor

SRT este un instrument care reduce cerințele de capital reglementare aferente împrumuturilor acordate de bănci, facilitându-le eliberarea de resurse pentru a oferi noi credite.

Spre deosebire de o securitizare tradițională, în care activele sunt vândute unei entități cu scop special (SPE) care emite titluri de valoare pentru investitori, în cazul SRT-urilor sintetice, activele rămân în bilanțul băncii, iar investitorii terți, cum ar fi IFC, își asumă o parte din riscul acestora, eliberând capital reglementar și permițând instituției financiare să crească creditarea.

Capitalul astfel eliberat va fi redistribuit pentru a sprijini împrumuturile acordate de bancă către sectoare cheie avute în vedere de IFC.

Aceste instrumente sunt esențiale pentru a le permite băncilor să crească anumite categorii de portofolii și pentru a le ajuta să se conformeze cerințelor Basel III.

În plus, prin aceste instrumente se caută în mod activ oportunități de mobilizare a capitalului privat la un nivel substanțial.