Peste 7.188 de proiecte au fost depuse în cadrul apelului „Digitalizarea IMM-urilor – Grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale", derulat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) în cadrul PNRR.

În ultima zi în care au putut fi depuse proiecte, 30 iunie, au fost depuse 3.573 cereri de finanţare. Perioada de depunere a proiectelor a început în data de 15 februarie 2023.

Apelul are o alocare de 347,5 milioane euro şi s-a adresat IMM-urilor înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societăţile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, respectiv OUG nr 6/2011 (actualizată) pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri.

„Interesul aplicanţilor a fost foarte mare, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Mediul privat a înţeles nevoia adoptării tehnologiilor digitale şi rolul nostru este să facilităm accesul. Vom întreprinde toate eforturile să trecem de perioada de evaluare a proiectelor cât mai repede ca să putem avansa la implementare", consideră Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, bugetul apelului a fost împărţit astfel: Regiunea Nord-Est (pondere:12,94%), Sud-Est (13,86%), Sud-Muntenia (13,50%), Sud-Vest Oltenia (14,36%), Vest (14,32%), Nord-Vest (11,69%), Centru (11,87%), Bucureşti-Ilfov (7,46%)

În cazul în care în urma activităţii de evaluare şi selecţie bugetul alocat unei/unor regiuni de dezvoltare nu este contractat, proiectele aflate pe lista de rezervă din regiunile care au epuizat alocarea se vor ierarhiza şi contracta în funcţie de punctajul obţinut şi în limita bugetului total alocat.

Valoarea fondurilor nerambursabile acordate în cadrul unui proiect va reprezenta 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru toate tipurile de beneficiari, restul de 10% fiind cofinanţarea ce trebuie asigurată de către beneficiari din fonduri proprii.

Perioada de implementare a proiectelor este de 12 luni şi va putea fi prelungită doar în situaţii justificate cu cel mult șase luni, dar fără a depăşi data de 31 decembrie 2025.

Foto: Dreamstime