OTP Bank România a înregistrat în 2022 un profit după impozitare de 34,6 milioane de lei, în scădere cu 40% comparativ cu anul anterior, potrivit rezultatelor financiare consolidate, anunțate de grup.

În trimestrul patru al anului 2022, indicatorul de profit s-a îmbunătățit semnificativ, pe baza creșterii profitabilității operaționale și a reducerii costurilor de risc. 

Profitul operațional înregistrat în 2022 a fost de 217 milioane de lei în creștere cu 76% față de 2021, în urma efectului pozitiv al creșterii de 23% a veniturilor totale.

În același timp, cheltuielile operaționale au crescut cu 10%, o parte importantă a acestor costuri fiind corelate cu investițiile pentru strategia de dezvoltare a băncii. Raportul cost/venit s-a îmbunătățit cu 8,6 puncte procentuale și a ajuns la 72,5% comparativ cu anul trecut, iar în ultimul trimestru al anului a coborât sub 68%. De asemenea, costurile de risc au fost de aproape patru ori mai mari în urma unei creșteri cu 50% a costurilor riscului de credit, dar și a altor costuri de risc asociate.

„Rezultatele anului trecut dovedesc pentru noi reziliența strategiei OTP Bank România pentru dezvoltarea și consolidarea operațiunilor locale. Transformarea prin care am trecut în ultimii ani, adaptarea la o structură organizatorică flexibilă, reproiectarea proceselor de business și implicarea directă pe care o avem în economia locală au susținut creșterea solidă a veniturilor băncii și a indicatorului de profitabilitate operațională. Această dezvoltare operațională și capacitate de adaptare ne-a ajutat în 2022 să propunem o ofertă de produse și servicii bancare optime, care să atenueze șocul contextului general, cu creșteri în serie pentru toate tipurile de costuri. Suntem angajați să continuăm dezvoltarea echilibrată pe plan local, cu focus pe rețeaua națională, optimizarea sferei digitale de servicii și investiții consecvente în echipa băncii”, a spus Gyula Fatér, CEO OTP Bank România.

Cum a fost 2022 pentru OTP BANK?

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 35%, ajungând la un total de 672,7 milioane de lei. Dinamica anuală a beneficiat de creșterea volumului de credite performante și de îmbunătățirea cu 39 bps a marjei nete de dobândă, alimentată de creșterea ratelor dobânzilor de referință, în special pentru tranzacțiile interbancare la trei luni (principalul reper pentru creditele corporate) și a indicelui IRCC.

Costul total al riscului a fost de aproape patru ori mai mare, ajungând la -173.8 milioane de lei, alimentat de un cost al riscului de credit de -139,0 milioane de lei, ca urmare a creșterii portofoliului de credite, dar și a perspectivelor economice în scădere. Provizioanele pentru alte riscuri în valoare de -34,8 milioane de lei se datorează unui provizion extraordinar pentru un eveniment de risc operațional în valoare de -28 milioane de lei.

Volumul creditelor performante a crescut cu 10% la finalul anului 2022, fiind susținut de creșteri pe majoritatea liniilor de business. Segmentul de creditare corporate a crescut cu 15%, creditarea pentru IMM-uri cu 11%, cea pentru finanțarea prin leasing cu 25% în timp ce zona de retail a încetinit ritmul, având o creștere de 4%.

Volumul depozitelor, ajustat la cursul de schimb valutar, a crescut cu 11% în 2022. Cea mai mare contribuție a avut-o segmentul retail, +28% de la an la an, în timp ce volumul creditelor corporative s-a comprimat cu 5%. Raportul net credite/depozite s-a redus cu 10 puncte procentuale de la trimestru la trimestru, la 117%.

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 19,9 miliarde de lei, în creștere cu 8% față de nivelul consemnat în 2021. Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 22.16% vs 22.24% în 2021.

+

În anul 2022 OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 593 miliarde de forinți (7.326 milioane de lei) în timp ce profitul consolidat după impozitare a fost de 347 miliarde de forinți (4.291 milioane de lei).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest rezultat sunt OTP Core din Ungaria (252 miliarde de forinți/ 3.119 milioane de lei), DSK Bank din Bulgaria (120 miliarde de forinți/ 1.482 milioane de lei), Croația (43 miliarde de forinți/ 529 milioane de lei), Serbia (37 miliarde de forinți/ 456 milioane de lei), Slovenia (24 miliarde de forinți/ 295 milioane de lei), Ucraina (-16 miliarde de forinți/ -197 milioane de lei), Rusia (43 miliarde de forinți/ 526 milioane de lei), Muntenegru (10 miliarde de forinți/ 121 milioane de lei), Moldova (6 miliarde de forinți/ 72 milioane de lei) și subsidiara din Albania (10 miliarde de forinți/ 126 milioane de lei).