OTP Bank continuă să susțină antreprenorii din România și în acest an, prin parteneriatul încheiat în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest Plus.

IMM-urile, inclusiv cele cu capitalizare de piață medie și start-upurile, precum și cele din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și din sectorul alimentar, își vor putea asigura lichiditățile necesare pentru derularea activităților curente sau pentru investiții.

Care sunt sumele din IMM Invest Plus 2023?

Valoarea maximă a creditelor acordate poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții (cu excepția beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii, pentru care valoarea maximă a finanțării este de 5.000.000 lei) și de până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru, cu excepția beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr, care pot accesa credite pentru capital de lucru de pana la 10.000.000 lei.

„Sprijinirea antreprenorilor și a întregului sector IMM este foarte importantă pentru sănătatea și buna dezvoltare a economiei locale per ansamblu, în special în actualul climat, în care nevoia de finanțare a crescut. Consider salutară prelungirea IMM Invest Plus și mă bucură faptul că, în 2023, programul vine și cu o serie de avantaje suplimentare, care vor duce la creșterea numărului de beneficiari. Pentru OTP Bank, decizia de a fi din nou parteneri ai IMM Invest Plus a venit firesc, având în vedere că susținerea mediului antreprenorial este un pilon important al viziunii noastre de business”, a spus Roxana Hidan, DCEO Divizia Afaceri, în cadrul OTP Bank România.

Principalele avantaje ale accesării unor finanțări garantate cu garanții oferite de către Stat, în cadrul schemei de ajutor IMM Invest Plus, cu toate componentele acesteia (IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construt, Rural Invest și Innovation), sunt:

  • garanții în numele și în contul statului, în procent de până la 90% din valoarea creditelor accesate;
  • dobânzi subvenţionate integral pe o perioadă de 12 luni în condițiile prevăzute de lege (cu excepția beneficiarilor componentei Agro IMM Invest din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, care nu beneficiază de dobânda subvenționată);
  • comisioane de risc și de administrare subvenţionate de stat, pe toată durata derulării creditului;
  • perioadă de finanțare de până la 72 de luni pentru creditele de investitii și până la 36 de luni pentru creditele de capital de lucru, fara posibilitatea de prelungire;
  • perioadă de grație pentru creditele de investiții de până la 18 luni.

OTP Bank România va acorda facilități de credit subvenționate în condițiile legii și cu structuri de garantii flexibile în parteneriat cu FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri), FGCR (Fondul de Garantare a Creditului Rural) și FRC (Fondul Român de Contragarantare).

Clienții interesați pot accesa site-ul oficial, pot bifa componenta aferentă Programului IMM Invest Plus, Fondul de Garantare și selecta OTP Bank România ca bancă finanțatoare.

Ulterior, dupa obtinerea acordul de principiu de la FNGCIMM, FGCR și FRC, Banca va prelua solicitările și după analiza și aprobarea internă (în funcție de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate), va transmite solicitarea de obținere a garanției către Fondul de garantare aferent.