Oferta de credite se restrânge în timp ce băncile caută să se extindă, în contextul îngrijorărilor legate de rentabilitate, arată sondajul privind activitatea de creditare a băncilor din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est în 2023 realizat de Banca Europeană de Investiţii (BEI), citat de Agerpres.

Sondajul efectuat de instituţia financiară internaţională pentru a doua jumătate a anului 2023 evidenţiază continuarea tendinţei de restrângere a ofertei de credite în regiune. Se previzionează că oferta de credite va rămâne slabă sau neutră în aproape toate ţările (cu excepţia Albaniei). Cu toate acestea, se prevede că deficitul mare dintre cerere şi ofertă din ultimii ani (când cererea a fost rezilientă, dar oferta s-a restrâns) se va diminua.

Cererea de credite din partea clienţilor băncilor a rămas rezilientă şi se aşteaptă o uşoară îmbunătăţire a acesteia. Investiţiile fixe şi comerţul cu amănuntul, în special piaţa imobiliară de locuinţe, au contribuit negativ, dar se aşteaptă ca investiţiile fixe să se reia în perioada următoare.

În ciuda previziunilor negative anterioare, calitatea creditelor s-a îmbunătăţit în ultimele şase luni. Cu toate acestea, dată fiind perspectiva economică mai slabă şi ratele de dobânzi mai ridicate, băncile se aşteaptă din nou la o majorare a împrumuturilor neperformante în următoarele şase luni.

Cu toate acestea, un număr tot mai mare de bănci îşi exprimă intenţia de a-şi extinde selectiv operaţiunile în regiune (50%, în creştere de la 45% la sondajul precedent) sau de a-şi menţine nivelul operaţiunilor.

Cele mai multe filiale regionale au o rentabilitate mai mare decât întregul grup în ceea ce priveşte randamentul activelor şi randamentul capitalurilor proprii, în special în Republica Cehă, Kosovo şi Macedonia de Nord. Totuşi viziunea acestora referitoare la rentabilitate s-a deteriorat semnificativ faţă de ultimul sondaj, peste 50% dintre bănci semnalând acum o rentabilitate mai mică în diferite ţări (Albania, Croaţia, Ungaria, Polonia şi România) faţă de operaţiunile la nivel de grup.

„Concluziile sondajului indică faptul că restrângerea ofertei de credit, începută în 2022 din cauza războiului din Ucraina, a inflaţiei, a ratelor mai ridicate şi a încetinirii economice, este încă în desfăşurare. Toate segmentele sectorului de afaceri au fost afectate de oferta mai restrânsă, în special întreprinderile mici şi mijlocii. Aici intervine BEI Global, care va continua să ofere finanţare în condiţii favorabile prin intermediarii noştri financiari întreprinderilor mici din regiune, pentru a le ajuta să-şi depăşească dificultăţile financiare, să decarbonizeze, să se extindă şi să creeze locuri de muncă", a spus vicepreşedintele BEI Kyriacos Kakouris.

Sondajul, desfăşurat de Banca Europeană de Investiţii (BEI) în colaborare cu bănci locale şi internaţionale, oferă informaţii valoroase despre activităţile bancare transfrontaliere, factorii determinanţi ai creşterii creditului şi aşteptările pieţei.

„Sondajul este un instrument vital pentru monitorizarea tendinţelor din sectorul bancar, precum şi a factorilor care influenţează standardele şi condiţiile de creditare din regiunea Europei Centrale, de Est şi de Sud-Est. Ne ajută să înţelegem cu ce provocări se confruntă băncile şi ne oferă informaţii valoroase despre nevoile de finanţare ale companiilor şi gospodăriilor. Constatările vor contribui la formularea unei politici şi luarea unor decizii în cunoştinţă de cauză", a comentat și Debora Revoltella, economist şef în cadrul BEI.

Banca Europeană de Investiţii este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene şi este deţinută de statele membre ale acesteia. BEI acordă finanţare şi know-how pentru proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor UE. Grupul BEI lucrează îndeaproape cu parteneri din sectorul public şi din cel privat pentru a susţine investiţiile durabile, crearea de locuri de muncă, creşterea economică şi inovarea în Europa.

Sondajul privind activitatea de creditare a băncilor din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est se desfăşoară o dată la şase luni pe un eşantion de aproximativ 15 grupuri bancare internaţionale şi 85 de filiale locale sau bănci locale independente din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est. Acesta colectează informaţii despre standardele, termenii şi condiţiile de creditare, precum şi despre diverşi factori interni şi internaţionali care pot fi responsabili pentru schimbările intervenite în activitatea de creditare. Se examinează şi cererea de împrumuturi.

Studiul include întrebări specifice despre calitatea creditelor şi condiţiile de finanţare pentru bănci. Este conceput astfel încât să formeze un panel de observaţii care să ofere o evaluare aproape în timp real a situaţiei actuale a sectorului bancar din regiunea Europei Centrale, de Est şi de Sud-Est.

Sondajul este dezvoltat şi gestionat de Departamentul de Economie al BEI şi face parte dintr-o serie de rapoarte întocmite alături de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială pentru Iniţiativa Viena.

Foto: Dreamstime