Exim Banca Românească a încheiat un acord de colaborare cu Universitatea din Craiova, în cadrul căruia vor fi derulate programe pentru informarea, educarea și sprijinirea procesului de formare profesională (traininguri, workshopuri, seminarii, elaborare studii de caz etc.) a studenților universității.

În plus, vor fi organizate și campanii de informare cu privire la furnizarea stagiilor pentru studenți și absolvenți, dar și interacțiuni cu agenții economici din comunitatea locală pentru organizarea de stagii pentru studenții și absolvenții unității de învățământ superior.

Parteneriatul cu Universitatea din Craiova se înscrie în strategia de implicare socială responsabilă a Exim Banca Românească ce acordă o atenție deosebită proiectelor educaționale menite să contribuie la dezvoltarea comunității prin însușirea și aprofundarea unor elemente ale educaței financiare la nivelul învățământului primar, gimnazial, liceal, universitar și al persoanelor adulte.

Cu ocazia semnării acordului a fost organizat, la Craiova, și seminarul ”Educația financiară, soluția pentru dezvoltarea economică a României”, primul eveniment din cadrul parteneriatului, la care au participat oficiali ai Exim Banca Românească și ai Universității din Craiova, studenți și cadre didactice, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri  și ai autorităților publice locale.

Exim Banca Românească a implementat de-a lungul timpului programe de internship care să facă mult mai ușoară tranziția tinerilor de la şcoală la viaţa activă, cu posibilitatea de a performa rapid, precum și programe pentru centre educaționale pentru susținerea activității didactice și de cercetare. 

Foto: Pexels