Exim Banca Românească a lansat un nou produs de garantare în numele și în contul statului român, care facilitează accesul la finanțare al companiilor care implementează proiecte de investiții în domeniul energiei regenerabile (energie eoliană, solară și geotermală, energie hidroelectrică, biomasă etc).

Garanția, care poate acoperi până la 80% din valoarea finanțării, se acordă pentru creditele noi destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și/sau capitalului de lucru necesar implementării proiectului de investiții în domeniul energiei regenerabile, inclusiv pentru credite destinate susținerii proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

„Extinderea portofoliului de produse oferite în cadrul activității de mandat al statului român de către Exim Banca Românească, prin lansarea garanțiilor pentru proiecte de investiții în energie regenerabilă, susține demersurile constante ale băncii de a sprijini activ sectoarele cheie ale economiei naționale. Suntem conectați permanent la evoluțiile economice și la cerințele clienților noștri și, în același timp, avem în vedere ajustarea instrumentelor noastre financiare pentru susținerea investițiilor care contribuie la materializarea țintelor ESG și la crearea de valoare în economie”, spune Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească.

Noua schemă de garantare respectă prevederile Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții fiind destinată să asigure facilitarea accesului la finanțare al companiilor de proiect/Special Purpose Vehicles (SPV), care implementează proiecte de investiții destinate să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Pactului Verde European, ca strategie de creștere sustenabilă a economiei europene și combaterea schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele UE, inclusiv a obiectivelor naționale stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta „Energie” (PNRR-E).

Foto: Dreamstime