Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru programul „Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare", aferent perioadei de programare 2021-2027, care va aduce finanţare pentru dezvoltarea de soluţii tehnologice avansate pentru digitalizarea marilor servicii publice, cu impact direct asupra a aproximativ trei milioane de români

Potrivit unui comunicat al MIPE, printre proiectele pe care le va aduce PCDIF se numără investiţii pentru zona de robotică, automatizări industriale şi IT, investiţii în soluţii tehnologice de furnizare a energiei pe baza de hidrogen, investiţii pentru utilizarea mai eficientă a resurselor de uraniu şi investiţii în tehnologiile viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale şi tehnologii de fabricaţie avansate).

PCIDIF beneficiază de o alocare totală de aproximativ 2,2 miliarde de euro şi va răspunde nevoilor de investiţii în vederea creşterii competitivităţii RO prin dezvoltarea ecosistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare şi a celui antreprenorial, inclusiv prin transformarea digitală a IMM-rilor, precum şi prin dezvoltarea serviciilor publice digitale pentru cetăţeni şi mediul de afaceri.

Programul urmăreşte creşterea locurilor de muncă pentru cercetare, crearea unui mediu atractiv pentru tinerii cercetători, creşterea abilităţilor acestora pentru transferul de cunoştinţe dobândite către piaţă şi, totodată, transferul tehnologic. Mediul de afaceri va fi sprijinit pentru introducerea inovării şi pentru formarea personalului.

CITEȘTE ȘI: Fără digitalizare de ultimă generație, băncile pot pierde 89 de miliarde de dolari până în 2025

Intervenţiile vor stimula organizaţiile de cercetare şi întreprinderile pentru o mai bună poziţionare pe lanţul valoric al inovării, fiind create astfel premisele unui ecosistem în care este facilitată corelarea în termeni reali între nevoie şi oferta, cu utilizarea infrastructurilor existente.

De asemenea, se urmăreşte digitalizarea extinsă a tuturor interacţiunilor administrative cu cetăţenii, persoanele juridice pentru instaurarea unei e-guvernări depline, de care vor beneficia cetăţenii indiferent de tipul de serviciu public pe care îl accesează, indiferent de rezidenţă sau tipul de instituţie sau autoritate publică cu care interacţionează.

„Vorbim despre investiţii pentru soluţii în vederea obţinerea hidrogenului, producţia de semiconductori, tehnologiile viitorului (nanotehnologii, microelectronică, fotonică, materiale şi tehnologii de fabricaţie avansate) şi investiţii pentru dezvoltarea unui Hub de Inteligenţă Artificială. Avem o alocare şi pentru materializarea proiectului ALFRED (Advanced Lead Fast Reactor Demonstrator), proiect care are ca obiectiv construirea, până în 2030, a unui demonstrator european de reactor cu plumb. Proiectul, care presupune utilizarea tehnologiilor avansate cu emisii scăzute de dioxid de carbon. De asemenea, vom putea vorbi cu adevărat de digitalizarea marilor servicii publice", spune ministrul Marcel Boloş.

Prin PCIDIF, sprijinul financiar este direcţionat către nevoile de dezvoltare din următoarele domenii: cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel naţional prin mecanismul de descoperire antreprenorială în contextul Strategiei Naţionale de Cercetare, Inovare şi Specializare Inteligentă (1.179.153.791 euro), mediu de afaceri, respectiv IMM-uri, inclusiv pentru digitalizare prin Centrele de Inovare Digitală (275.162.680 euro) şi digitalizare în beneficiul cetăţenilor şi mediului de afaceri (747.171.765 euro).

+

Prin investiţiile programului se au în vedere următoarele rezultate majore: 635 întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) care introduc inovaţii în materie de produse sau procese; 198 locuri de muncă create în domeniul cercetării în entităţile care beneficiază de sprijin; 1.912 angajaţi din IMM-uri care finalizează programe de formare a competenţelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziţie industrială şi antreprenoriat; 1.744 angajaţi din organizaţii de cercetare care finalizează programe de formare a competenţelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziţie industrială şi antreprenoriat; 615 întreprinderi cu cifra de afaceri crescută; 2.973.623 utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate; 3.992 de utilizatori de noi produse, servicii şi aplicaţii digitale dezvoltate de întreprinderi; 624 întreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitală.

Foto: Dreamstime