Banca Transilvania, BCR, Unicredit Bank și Raiffeisen Bank au semnat un acord cu Banca Europeană de Investiţii care permite băncii să finanţeze mediul de afaceri românesc. În funcție de fiecare instituție financiară în parte, acestea vor genera un portofoliu de credite care să ajute antreprenorii sau municipalitățile. Împrumuturile trebuie să fie destinate proiectelor sustenabile sau acțiuni climatice. 

Banca Transilvania, acord pentru prima sa tranzacție de securitizare sintetică, prin care susține IMM-urile și companiile medii din România

Grupul Băncii Europene de Investiții (Grupul BEI), format din Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI), consolidează cooperarea pe termen lung cu Banca Transilvania (BT) prin aprobarea unei securitizări sintetice și a unor noi angajamente de creditare.

Este prima tranzacție de securitizare a BT și reprezintă prima tranzacție de recuperare a capitalului (capital relief) între BT și Grupul BEI. Acordul are ca scop eliberarea capitalului alocat unui portofoliu de active care fac obiectul abordării standardizate, creând astfel o capacitate de creditare care va fi folosită pentru a sprijini IMM-urile și companiile medii din România. FEI oferă protecție pentru o tranșă în valoare de peste 324 de milioane de lei, care la rândul său este contragarantată de BEI. FEI oferă, de asemenea, protecție pentru o tranșă în valoare de peste 1,67 miliarde lei, din care 50% este contragarantată de BEI. Structura provine dintr-un portofoliu de credite micro, IMM și corporate, cu un sold total de peste 2 miliarde lei.

"Mă bucur să văd un nou proiect în cadrul colaborării noastre cu Grupul BEI, prin care accelerăm accesul la finanțare a IMM-urilor locale, unul dintre pilonii economiei romanești. Pe lângă consolidarea capacității de finanțare, BEI aduce expertiză și bune practici, capabilități care ne ajută la o gestionare și mai eficientă a capitalului", a declarat Ömer Tetik, directorul general al BT.

În cadrul acestui acord, BT se angajează să acorde noi credite de peste 2,64 miliarde de lei IMM-urilor și companiilor medii pe o perioadă de trei ani. Cel puțin 20% din această finanțare va fi alocată unor proiecte aliniate acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și de sustenabilitate a mediului, subliniind angajamentul BT și al Grupului BEI de a sprijini tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. 

BCR și Banca Europeană de Investiții au semnat un acord pentru finanțări de 200 milioane de euro pentru companiile mari

Banca Comercială Română (BCR) și Banca Europeană de Investiții (BEI) au semnat un acord pentru implementarea garanției de portofoliu PNRR, prin care BCR va acorda credite de până la 200 milioane de euro companiilor cu peste 500 de angajați. Prin BCR, companiile vor putea accesa credite în valoare de până la 25 milioane EURO (sau echivalent în lei), garantate în proporție de maxim 80% de către BEI, pentru proiecte de investiții și pentru susținerea capitalului de lucru necesar implementării acestora.

Acordul sprijină proiectele care avansează tranziția verde și digitală, dar și consolidarea coeziunii economice și sociale, fiind un instrument cheie în cadrul inițiativei NextGenerationEU.

 

Proiecte eligibile pentru finanțare BCR cu garanție parțială BEI:

  • Proiecte de infrastructura - care vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, energie, apa și canalizare, precum și a infrastructurii digitale;
  • Proiecte de mediu și sustenabilitate - prin investiții în energie regenerabilă, eficiență energetică, proiecte ecologice și alte inițiative care contribuie la protecția mediului;
  • Proiecte de digitalizare și inovare - prin susținerea proiectelor de automatizare, digitalizare și inovatie tehnologică în diverse sectoare economice;
  • Proiecte de educație și sănătate – prin dezvoltarea de infrastructură educațională și sanitară, precum și pentru alte inițiative în domeniul social

UniCredit Bank şi Banca Europeană de Investiţii au încheiat un acord de garantare de credite de până la 300 de milioane de euro

UniCredit Bank şi Banca Europeană de Investiţii au semnat un acord de garantare în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă care permite băncii să finanţeze întreprinderile mari din România (cu peste 500 de angajaţi la nivel de grup), precum şi municipalităţile mici (cu o populaţie de până în 100.000 locuitori), pentru a susţine investiţii în acţiune climatică şi transformare digitală.

Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, prin facilitatea de garantare, UniCredit Bank va genera un portofoliu de credite de până la 300 milioane euro, cu posibilitate de suplimentare până la 450 milioane euro, cu valori individuale maxime ale creditelor de 25 milioane euro, în condiţii de maturitate extinsă de până la 15 ani.

Acordul semnat cu Banca Europeană de Investiţii este susţinut de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Schema de ajutor de stat şi de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanţare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes, în cadrul Investiţiei 2, măsura 4 (Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes) din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta 9 "Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare".

Banca Europeană de Investiții susține Raiffeisen Bank printr-un nou acord de garantare pentru finanțarea afacerilor din România cu 250 de milioane de euro

Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat un nou acord de garantare cu Raiffeisen Bank în cadrul Fondului de Redresare și Reziliență. Acordul permite Raiffeisen Bank România să mobilizeze 250 milioane EUR pentru finanțarea unor proiecte de investiții de dimensiuni medii-mari, cu precădere în domeniile de acțiune climatică și digitalizare.

Garanțiile EIB au o valoare totală de 98 milioane de euro și sunt acordate către trei bănci din România, care pot astfel să susțină marile companii din România, dar și companii de dimensiuni medii și municipalități cu o populație până la 100.000 de locuitori să demareze investiții pentru acțiuni climatice și transformare digitală. Garanțiile permit băncilor partenere să ofere condiții de finanțare mai favorabile, pentru un volum de credite noi de până la 750 milioane de euro.

”Acest nou acord marchează un moment important în parteneriatul nostru de lungă durată cu Banca Europeană de Investiții. În cei aproape 15 ani de parteneriat, am canalizat cu succes peste 1 miliard euro în proiecte care îmbunătățesc accesul la finanțare pentru IMM-uri, consolidându-le reziliența, sporindu-le competitivitatea și sprijinindu-le în drumul lor către un viitor sustenabil. Corporațiile de dimensiuni mari joacă un rol important în antrenarea și multiplicarea investițiilor în economie prin intermediul legăturilor strânse cu întreprinderile mici și mijlocii cu care interacționează de-a lungul lanțurilor de valoare, iar prin acest nou acord cu BEI ne propunem să facilităm investiții esențiale pentru competitivitatea și sustenabilitatea economiei românești, cu accent special pe acțiuni climatice și dezvoltare digitală” – Alina Rus, Vicepreședinte & CFO, Raiffeisen Bank România.