Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene (CE) pentru Programul Regional Bucureşti-Ilfov, astfel că harta descentralizării fondurilor europene este completă, se arată într-un comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Programul Regional Bucureşti-Ilfov beneficiază de o alocare totală de 1.466.464.794 euro şi susţine, prin priorităţi de finanţare specifice, transformarea regiunii într-o regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice (alocare totală 374,55 milioane euro), digitală (alocare totală 75 milioane euro), prietenoasă cu mediul (alocare totală 300 milioane euro), cu mobilitate urbană ridicată (alocare totală 287,50 milioane euro) şi accesibilă (alocare totală 106,25 milioane euro), o regiune cu infrastructură educaţională modernă (alocare totală 171,60 milioane euro), atractivă şi incluzivă (alocare totală 93,05 milioane euro). Pentru intervenţiile dedicate asistenţei tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 58,49 milioane euro.

„Programul vine în dezvoltarea unei economii inteligente, sustenabile şi incluzive în vederea îmbunătăţirii standardului de viaţă şi creşterii rezilienţei faţă de provocările societale. Programul va valorifica potenţialul competitiv şi îşi va îmbunătăţi capacitatea de a oferi cetăţenilor şi întreprinderilor un mediu atractiv, durabil, curat şi incluziv, în care aceştia îşi vor dori să locuiască şi să investească, prin promovarea inovării, digitalizării, accesului echitabil la servicii publice moderne, educaţie şi oportunităţi de afaceri, având permanent în vedere eficientizarea consumurilor energetice, reducerea emisiilor de CO2 şi adaptarea la provocările climatice", a declarat ministrul Marcel Boloş

Cele opt Programe Regionale aferente perioadei 2021-2027 dispun de o alocare totală de peste 11 miliarde de euro. Odată cu aprobarea Programului Bucureşti-Ilfov, toate cele opt programe regionale au primit aviz pozitiv din partea Executivului european.

De asemenea, programele au fost elaborate în aşa fel încât să fie permis transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora, precizează reprezentanţii ministerului.

Foto: Dreamstime