Bursa Română de Mărfuri (BRM) anunţă că este pregătită să lanseze propriile sale platforme de tranzacţionare pentru piaţa zilei următoare (PZU) şi pentru piaţa intrazilnică (PI), în urma desemnării sale de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) ca operator al pieţei de energie desemnat (OPEED).

În continuarea angajamentului său de a oferi mediului economic românesc un instrumentar complet, modern şi performant de tranzacţionare bursieră a produselor energetice şi ca urmare a desemnării de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în data de 4 iulie 2023, ca operator al pieţei de energie desemnat (OPEED), Bursa Română de Mărfuri (BRM) este pregătită să lanseze propriile sale platforme de tranzacţionare pentru piaţa zilei următoare (PZU) şi pentru piaţa intrazilnică (PI).

Platformele utilizate sunt realizate pe baza unui contract de consultanţă şi a unui contract de prestare de servicii cu unul dintre cei mai cunoscuţi operatori din Europa, societatea Nord Pool A.S.

Ca urmare a solicitării transmise de ANRE către Transelectrica, operatorul naţional de transport al energiei electrice, este necesar ca în termen de patru luni de la data desemnării BRM ca OPEED, să fie elaborată o propunere de alocare a capacităţilor interzonale şi a acordurilor necesare asigurării procesului de exercitare a funcţiilor şi sarcinilor OPEED pe zona de ofertare România.

În acest sens, BRM a înaintat la Transelectrica o propunere de Multi-NEMO Arrangement (MNA) în scopul operaţionalizării în România a acestui aranjament pentru mai mulţi OPEED-zi, care să permită funcţionarea simultană în ţara noastră, într-un regim competitiv stimulativ, a celor două sisteme de tranzacţionare spot a energiei electrice.

Reprezentanţii Bursei Române de Mărfuri menţionează că, în aşteptarea realizării aranjamentului tehnic menţionat, vital pentru implementarea aplicaţiei, susţine că poate deveni un actor principal pe piaţa comunitară de energie.

Foto: Dreamstime