IT&C s-a evidenţiat în peisajul sectoarelor din economia naţională printr-o dinamică ridicată a valorii adăugate brute în ultimii ani, pe fondul implementării RevoluţieiDigitale şi mai ales în contextul pandemiei, afirmă Andrei Rădulescu, Director Analiză Macroeconomică la Banca Transilvania.

Valoarea adăugată brută (VAB) a urcat cu rate anuale ridicate în sectorul IT&C în ultimele trimestre: 23,6% an/an în T1, conform Institutului Naţional de Statistică. Prin urmare, ponderea valorii adăugate brute din sectorul IT&C în PIB a prezentat o tendinţă ascendentă pe parcursul ultimilor ani, până la un nivel maxim istoric de 6,35% în anul pandemic 2021, cu mult peste cel înregistrat în Zona Euro (principalul partener economic al României), de 4,8%.

Ponderea VAB din IT&C în PIB s-a situat la un nivel mediu de 4,5% în România în intervalul 1995-2021, peste cel din Zona Euro (4,1%). În 2019-2021 ponderea VAB-ului din IT&C în PIB s-a majorat cu 0,6 puncte procentuale în România, ritm superior celui din Zona (doar 0,3 puncte procentuale).

Conform Eurostat, VAB-ul din IT&C a depăşit nivelul de 15,2 miliarde euro în 2021, în contextul accelerării digitalizării fluxurilor, îndeosebi la nivelul sectorului privat. Valoarea adăugată brută în IT&C s-a majorat cu o rată medie anuală de 13,1% în România în intervalul 1995-2021, ritm cu mult peste cel înregistrat la nivelul Zonei Euro (doar 4,3% an/an).

Din perspectiva volumului, sectorul IT&C din România a crescut cu un ritm mediu anual de 8,4% în perioada 1995-2021, superior celui din Zona Euro (doar 5%). Volumul VAB în IT&C a urcat cu o dinamică medie anuală de 8,4% în perioada 1995-2021, superioară celei înregistrate de PIB (de doar 3%).

Estimările econometrice elaborate exprimă tendinţa ascendentă pentru componenta structurală a VAB-ului în IT&C în ultimii ani, spre nivelul record de 11,3% an/an în anul 2021.

Evoluţiile favorabile din sectorul IT&C din ultimii ani sunt confirmate şi de tendinţa de creştere pentru productivitatea muncii. Cu toate acestea, distanţa dintre România şi media Uniunii Europene din perspectiva productivităţii muncii în sectorul IT&C este ridicată (56 mii EUR/salariat la nivelul anului 2019).

Investiţiile în IT&C din România au crescut cu o dinamică medie anuală de 0,9% în perioada 2008-2020 la nivelul record de 5,4 miliarde RON, conform INS. Investiţiile nete în această ramură a economiei au crescut semnificativ între 2013 şi 2020, de la 2,2 miliarde RON la 5,4 miliarde RON.

Rădulescu consideră că VAB-ul din IT&C este influenţat de factori precum climatul investiţional, reflectat de evoluţia formării brute de capital fix, comerţul internaţional (barometru pentru economia mondială) sau nivelul costurilor reale de finanţare.

De asemenea, domeniul IT&C a avut o contribuţie pozitivă la soldul balanţei comerciale în ultimii ani, în contextul dezvoltării unei baze solide de specialişti, aspect susţinut şi de politica economică (importante facilităţi fiscale – scutirea unor taxe şi impozite). În intervalul 2013-2021, exporturile şi importurile din sectorul IT&C au înregistrat niveluri cumulate de 37,8 miliarde euro, respectiv 16,9 miliarde euro, rezultând un excedent de 21 miliarde euro.

Foto: Dreamstime