Alpha Bank Romania lansează pe piața locală trei fonduri de investiții ce fac parte din Alpha (Lux) Global Funds, administrate de Alpha Asset Management A.E.D.A.K., membră a grupului Alpha Bank specializată în administrarea investițiilor, și supravegheate de Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg.

Fondurile Alpha (Lux) Global Funds respectă criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG – Environmental, Social, Governance) în analiza investițiilor și în procesele de luare a deciziilor, oferind o diversificare vastă pe tipuri de active, zone geografice și valute.

„Cele trei fonduri de investiții oferă acces pe piețele financiare internaționale, fiind adaptate profilului investitorilor care urmăresc sustenabilitatea în investițiile de portofoliu. Investitorii pot beneficia de respectarea obiectivelor ESG care asigură îndeplinirea criteriilor legate de mediu, sociale și de guvernanță, o oportunitate pentru alinierea investițiilor cu valorile personale, dar și cu obiectivele mai largi ale societății”, a explicat Mario Penados, Director Direcția Personal Banking, Alpha Bank Romania.

Cele trei fonduri sunt de tip „fond de fonduri” (fund of funds - FoF), disponibile în euro și dolari, înregistrate în Luxemburg și se adresează investitorilor ce doresc un portofoliu flexibil și diversificat, cu o alocare globală a activelor pe un orizont investițional de timp mediu și lung.

  1. Alpha (Lux) Global Defensive FoF oferă un portofoliu diversificat de fonduri mutuale, inclusiv ETF-uri (Exchange-Traded Funds), administrate de manageri internaționali de top, care investesc în principal în obligațiuni denominate în euro, instrumente ale pieței monetare și depozite la instituții de credit precum și acțiuni europene.
  2. Alpha (Lux) Global Balanced FoF investește în principal în unități sau acțiuni ale OPCVM (Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare) sau ale altor OPC (Organisme de Plasament Colectiv), oferind expunere moderată la un portofoliu cu alocare globală.
  3. Alpha (Lux) Global Themes FoF oferă un portofoliu diversificat de fonduri de acțiuni, inclusiv ETF-uri, și caută să identifice oportunități în domenii precum schimbările climatice, tehnologii inovatoare, evoluția comportamentului cumpărătorului și tendințe demografice.

Alpha Asset Management A.E.D.A.K. este semnatară a „Principiilor pentru investiții responsabile” (PRI - Principles for Responsible Investments) susținute de Organizația Națiunilor Unite, sprijinind activ dezvoltarea durabilă a economiei prin investițiile sale.

Sursă foto: Alpha Bank